Ebu Nu'aym İsfehani hadis, tasavvuf ve tarih alimi. İsmi, Ahmed bin Abdullah olup, künyesi Ebu Nu’aym’dır. İsfehani nisbesiyle (diye de) bilinir. Hafız-ı İsfehani ismiyle de Ünlüdur. 947 (H. 336)de İsfehan’da doğdu ve 1038 (H. 430)de orada vefat etti.

Tasavvuf büyüklerinden Şeyh Muhammed bin Yusuf-i Bena’nın torunu olan Ebu Nu’aym İsfehani, küçük yaşta Şam, Bağdat, Vasıt, Nişapur, Basra, Kufe gibi ilim merkezlerini dolaştı. Cafer Huldi, Abdullah bin Ömer bin Şevzeb, Esam, Ebu Bekr-i Ac

Ebu Nu'aym İsfehani

Ebu Nu'aym İsfehani hadis, tasavvuf ve tarih alimi. İsmi, Ahmed bin Abdullah olup, künyesi Ebu Nu’aym’dır. İsfehani nisbesiyle (diye de) bilinir. Hafız-ı İsfehani ismiyle de Ünlüdur. 947 (H. 336)de İsfehan’da doğdu ve 1038 (H. 430)de orada vefat etti.

Tasavvuf büyüklerinden Şeyh Muhammed bin Yusuf-i Bena’nın torunu olan Ebu Nu’aym İsfehani, küçük yaşta Şam, Bağdat, Vasıt, Nişapur, Basra, Kufe gibi ilim merkezlerini dolaştı. Cafer Huldi, Abdullah bin Ömer bin Şevzeb, Esam, Ebu Bekr-i Acurri ve Hattabi gibi zamanının alimlerinden hadis, fıkıh, tasavvuf ve tarih ilimlerini tahsil etti. Özellikle hadis tahsili için çok yerleri gezdi ve birçok alimden okuyup, icazet (diploma) aldı. Şafii fıkhında yüksek dereceye ulaşıp, fıkıh ve tasavvuf bilgilerini kendinde topladı. En büyük gıdası ders vermek ve eser yazmak olan Ebu Nu’aym İsfehani, ilim öğretip, pekçok alim yetiştirdi. Kuşya bin Leyaliruz el-Cili, Ebu Sa’id Malini, Ebu Bekr bin Ebi Zekvani, Hafız Ebu Bekr el-Hatib gibi alimler ileri gelen talebeleri arasında yer aldı. Pekçok kıymetli eser yazarak insanlara İslam dininin emir ve yasaklarını bildirdi.

Eserleri:

1) Hilyet-ül- Evliya: Bu eserde; Hulefa-i Raşidin ile aşere-i mübeşşerenin, sahabe-i kiramın, tabiinin, ve tebe-i tabiinin hayatlarına yer vermiş ve zamanına kadar yaşayan Ünlü alimlerle evliyaullahın hayatı, eserleri ve menkıbelerini anlatmıştır. Oldukça geniş ve kıymetli olan bu eseri, Ebü’l- Ferec İbn-ül-Cevzi Sıfat-üs-Safve adıyla kısaltmıştır. Hilyet-ül-Evliya’da; hal tercümesi verilen zatların rivayetlerine de yer verilmiştir. Bu bakımdan hadis ilminde büyük ehemmiyet kazanmıştır. Eser Beyrut’ta ve Berlin’de basılmıştır. 2) Delail-il-ün-Nübüvve: Hindistan’da basılmıştır. 3) Mearif-üs-Sahabe, 4) El-Müstahrec-alel-Buhari, 5) El-Müstahrec alel-Müslim, 6) Tarih-i İsfehan, 7) Fedail-üs-Sahabe.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Yanıtlar