Ebu Süfyan

Ebu Süfyan (561 - 652) Mekke'nin fethi sırasında Müslüman olmuş Sahabi. Künyesi "Ebu Süfyan Sahr bin Harb bin Ümeyye"dir.

Ebu Süfyan (561 - 652) (Arapça: أبو سفيان بن حرب) Mekke'nin fethi sırasında Müslüman olmuş Sahabi. Künyesi "Ebu Süfyan Sahr bin Harb bin Ümeyye"dir. 565 yılında Mekke'de doğdu. Zengin bir aileye mensuptu. Babası Kureyş'in ileri gelenlerinden Harb bin Ümeyye, annesi de Safiyye bint Hazm'dı. İslamiyet'e ve Muhammede açıkça cephe aldı, Uhud ve Hendek savaşlarında müşriklerin kumandanlığını yaptı. Müslümanların Mekke'nin fethi öncesinde Cuhfe'de karargah kurmalarından sonra, çocukluk arkadaşı olan Abbas'ın tavsiyesiyle Peygamberin huzuruna çıktı. Peygamber'in İslam'a davetini kabul ederek Müslüman oldu. Sünni kaynakları samímí bir Müslüman olduğunu bildirmelerine rağmen, özellikle Şii yazarlar aksini iddia etmişlerdir. Ebu Süfyan, Müslüman olduktan sonra Suriye seferine ve Yermük savaşı'na katıldı. Bu savaşta bir gözü kör oldu. 652 yılında Medine'de öldü.

Kaynaklar

Vikipedi

Diğer anlamları

ebu süfyan

Osmanlıca ebu süfyan kelimelerinin Türkçe karşılığı.
(Mi: 597 - 653) Kureyş kabilesinin bir kolu olan Beni Ümeyyenin Reisi ve Hz. Muâviyenin (R.A.) babası.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Ebu Süfyan ilgili konular

 • Ebu süfyan

  Ebu Süfyan (561 - 652) Mekke'nin fethi sırasında Müslüman olmuş Sahabi. Künyesi "Ebu Süfyan Sahr bin Harb bin Ümeyye"dir.
 • Süfyan bin Uyeyne

  Tebe-i tâbiînin büyüklerinden. Fıkıh ve hadîs âlimi. İsmi, Süfyân bin Uyeyne bin Meymûn el-Hilâlî el-Kûfî; künyesi Ebû Muhammed’di
 • Ebu Süfyan Bin Harb

  Ebu Süfyan Bin Harb Eshab-ı kiramın büyüklerinden ve Resulullah efendimizin kayınpederi. İsmi, Sahr bin Harb’dır. Annesinin adı Safiyye’d
 • Ebu Süfyan Bin Haris

  Ebu Süfyan Bin Haris Eshab-ı kiramdan. Resulullah’ın (sallallahü aleyhi ve sellem) amcasıoğlu ve süt kardeşi. Babası Haris, Abdülmuttalib
 • Süfyan-ı Sevri

  Süfyan-ı Sevri İslam alimlerinin büyüklerinden. İsmi, Süfyan bin Said bin Mesruk el-Kufi; künyesi Ebu Muhammed veya Ebu Abdullah'tır. 713 (H.
 • Ebu Sufyan bin Harb

  Ebu Süfyan (565 - 652) (Arapça: صخر بن حرب) Mekke`nin fethi sırasında Müslüman olmuş Sahabi. Künyesi "Ebu Süfya
 • Süfyan

  Süfyan, hadislerde ahir zamanda Mehdi'den önce çıkıp Müslümanlara zulmedeceği ileri sürülen bir tirandır.
 • Süfyani

  Süfyan, hadislerde ahir zamanda Mehdiden önce çıkıp Müslümanlara zulmedeceği ileri sürülen bir tirandır. Kendisini Mehdinin öldüreceğine