Ebu Yusuf

Kısaca: Ebu Yusuf İmam-ı A’zam Ebu Hanife’nin talebelerinin en büyüğü. İsmi; Ya’kub bin İbrahim olup, Ebu Yusuf künyesiyle Ünlü oldu. 731 (H. 113) senesinde Kufe’de doğdu. 798 (H.182)de Bağdat’ta vefat etti. Hanefi mezhebinde yetişen müctehit imamlardandır. Eshab-ı kiramdan Sa’d bin Hatem el-Ensari’nin soyundandır. Fakir bir ailenin evladı olan Ebu Yusuf rahmetullahi aleyh, çocukluğundan itibaren ilim tahsiline yöneldi. Önceleri bir müddet Ebu İshak Şeybani, Süleyman Temimi, Yahya bin Sa’d el- ...devamı ☟

Ebu Yusuf İmam-ı A’zam Ebu Hanife’nin talebelerinin en büyüğü. İsmi; Ya’kub bin İbrahim olup, Ebu Yusuf künyesiyle Ünlü oldu. 731 (H. 113) senesinde Kufe’de doğdu. 798 (H.182)de Bağdat’ta vefat etti. Hanefi mezhebinde yetişen müctehit imamlardandır. Eshab-ı kiramdan Sa’d bin Hatem el-Ensari’nin soyundandır.

Fakir bir ailenin evladı olan Ebu Yusuf rahmetullahi aleyh, çocukluğundan itibaren ilim tahsiline yöneldi. Önceleri bir müddet Ebu İshak Şeybani, Süleyman Temimi, Yahya bin Sa’d el-Ensari, Süleyman bin Mihran el-A’meş ve Hişam bin Urve gibi büyük fakih ve muhaddislerin derslerine devam etti. Muhammed bin Abdurrahman bin Ebu Leyla’dan da ilim tahsil etti. Onun bazı müşkil meselelerde İmam-ı A’zam’a başvurduğu ve onun talebelerinin ilimde daha üstün yetişmekte olduğunu gördü. İmam-ı A’zam’ın büyüklüğünü anlayıp, ona talebe oldu. Onun kabiliyetini ve keskin zekasını gören İmam-ı A’zam Ebu Hanife, derslerinden geri kalmaması için fakir olan ailesinin geçimini de üzerine aldı. ailesini rahatlıkla geçindirip ilme yönelmesi için ona devamlı yardımda bulundu. Yetim olan, Ebu Yusuf, kısa zamanda İmam-ı A’zam’ın talebeleri arasında ilerleyip, hocasının iltifatına kavuştu. İmam-ı A’zam Ebu Hanife bir defasında; “Bu genç hayattayken ona muhalefet eden olmaz.” buyurarak onu medh etti. Ebu Hanife’den ve birçok alimden hadis-i şerif dinleyip, rivayet eden Ebu Yusuf, bir derste elli-altmış hadis-i şerif ezberler ve dersten çıkınca yazdırırdı.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Muhammed bin Hasan eş-Şeybanî
6 yıl önce

eş-Şeybanî (749 - 805), Hanefi mezhebinin Ebu Hanife'den sonraki en ünlü iki bilgininden birisidir. Ebu Yusuf ile beraber Hanefi mezbenin esaslarının kayda...

Fıkhu'l Ebsat
6 yıl önce

Ebu Hanife'nin akaid konusundaki eserlerinden biridir. İmam-ı Azam'ın Beş Eserinden biri olan Fıkhu'l Ebsat oğlu Hammad, öğrencileri Ebu Yusuf ve Ebu...

Fıkhu`l Ebsat, Ebu Hanife, Kader, İman, Allah`ın dilemesi, Ebu Muti` bin Abdillah el-Belhi, Ebu Yusuf
Sahâbî kavli
6 yıl önce

buradan hareketle Hanefîlikte önemli bir yere sahip olan imameyn İmam Ebu Yusuf ile [İmam Muhammed] ecîr-i müşterek olanların (örneğin terzi gibi) yanlarında...

Kara Yusuf
3 yıl önce

Kara Yusuf (d. 1357, Erciş, Van - ö. 1420, Ucan, Tebriz), 1388-1420 yılları arasında Karakoyunlu Devleti'nin hükümdarıdır. Hayatının ilk yılları hakkında...

Kara Yusuf, 1357, 1388, 1389, 1420, Biyografi, Karakoyunlu Devleti, Karakoyunlular, Taslak, Türk, Kara Mehmed
Züfer bin Hüzeyl
6 yıl önce

Halef bin Eyyub, Asım bin Yusuf ve Hilal er-Rey sayılabilir. Züfer bin Hüzeyl, Ebu Hanife'den yirmi dokuz yaş küçüktür. Ebu Hanife'nin Kufe'de fıkıhla...

Ebu hanife
3 yıl önce

Ebû Hanîfe veya tam adıyla Ebu Hanîfe Numân bin Sabit bin Zûtâ bin Mâh (Arapça: أبو حنيفة, d. 699, Kufe - ö. Eylül 767, Bağdat) İslam dininin dört fıkıh...

Ebu Hanife, 680, 699, 760, 765, Abbasi, Ali, Arapça, Bağdat, Cebriyye, Edebiyat
Hanefilik
3 yıl önce

mezhebinin ilk temellerini atmıştır. Hanefi mezhebinde Ebu Hanife’nin ders halkalarında yetişen Ebu Yusuf, Muhammed ve Züfer gibi âlimlerin son derece önemli...

Hanefi mezhebi, 699, 767, Afganistan, Allah, Arapça, Aslí® deliller, Caferiyye, Din, Ebu Hanife, Ebí» Hanife
Ebu Ali Farmedi
3 yıl önce

Ebu Ali Fârmedî (d. H. 433/M. 1042, Farmed - ö. H. 478/M. 1085, Tus), asıl ismi Fadl bin Muhammed, Altın Silsile'nin 7. halkası İslam âlimi, mutasavvıf...