Ebu Yusuf İmam-ı A’zam Ebu Hanife’nin talebelerinin en büyüğü. İsmi; Ya’kub bin İbrahim olup, Ebu Yusuf künyesiyle Ünlü oldu. 731 (H. 113) senesinde Kufe’de doğdu. 798 (H.182)de Bağdat’ta vefat etti. Hanefi mezhebinde yetişen müctehit imamlardandır. Eshab-ı kiramdan Sa’d bin Hatem el-Ensari’nin soyundandır.

Fakir bir ailenin evladı olan Ebu Yusuf rahmetullahi aleyh, çocukluğundan itibaren ilim tahsiline yöneldi. Önceleri bir müddet Ebu İshak Şeybani, Süleyman Temimi, Yahya bin Sa’d el-

Ebu Yusuf

Ebu Yusuf İmam-ı A’zam Ebu Hanife’nin talebelerinin en büyüğü. İsmi; Ya’kub bin İbrahim olup, Ebu Yusuf künyesiyle Ünlü oldu. 731 (H. 113) senesinde Kufe’de doğdu. 798 (H.182)de Bağdat’ta vefat etti. Hanefi mezhebinde yetişen müctehit imamlardandır. Eshab-ı kiramdan Sa’d bin Hatem el-Ensari’nin soyundandır.

Fakir bir ailenin evladı olan Ebu Yusuf rahmetullahi aleyh, çocukluğundan itibaren ilim tahsiline yöneldi. Önceleri bir müddet Ebu İshak Şeybani, Süleyman Temimi, Yahya bin Sa’d el-Ensari, Süleyman bin Mihran el-A’meş ve Hişam bin Urve gibi büyük fakih ve muhaddislerin derslerine devam etti. Muhammed bin Abdurrahman bin Ebu Leyla’dan da ilim tahsil etti. Onun bazı müşkil meselelerde İmam-ı A’zam’a başvurduğu ve onun talebelerinin ilimde daha üstün yetişmekte olduğunu gördü. İmam-ı A’zam’ın büyüklüğünü anlayıp, ona talebe oldu. Onun kabiliyetini ve keskin zekasını gören İmam-ı A’zam Ebu Hanife, derslerinden geri kalmaması için fakir olan ailesinin geçimini de üzerine aldı. ailesini rahatlıkla geçindirip ilme yönelmesi için ona devamlı yardımda bulundu. Yetim olan, Ebu Yusuf, kısa zamanda İmam-ı A’zam’ın talebeleri arasında ilerleyip, hocasının iltifatına kavuştu. İmam-ı A’zam Ebu Hanife bir defasında; “Bu genç hayattayken ona muhalefet eden olmaz.” buyurarak onu medh etti. Ebu Hanife’den ve birçok alimden hadis-i şerif dinleyip, rivayet eden Ebu Yusuf, bir derste elli-altmış hadis-i şerif ezberler ve dersten çıkınca yazdırırdı.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Yanıtlar