Eclipsed

Eclipsed

Eclipsed İngilizce anlamı ve tanımı

Eclipsed anlamları

  1. (imp. & p. p.) of Eclipse

Eclipsed tanım:

Kelime: 2eclipse
İşlev: transitive verb
Türleri: eclipsed; eclips·ing
: to cause an eclipse of: as a : OBSCURE, DARKEN b : to reduce in importance or repute c : SURPASS

Eclipsed

İngilizce Eclipsed kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. überlagert

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.