Eczane Türk Dil Kurumunun sözlüğünde ilaçların yapıldığı ve satıldığı yer olarak tanımlanmaktadır. Eczane kelimesi Arapça `Ecza` ve Farsça `hane` kelimelerinin birleşiminden oluşmuş ve zamanla evrimleşerek kısalmıştır. ...

ECZANE (türkçe) anlamı
İlaçların hazırlandığı veya hazır ilaçların satıldığı yer.
ECZANE (türkçe) anlamı
1. ilaçların yapıldığı ve satıldığı yer.
ECZANE (türkçe) ingilizcesi
1. n. drugstore
2. pharmacy
3. chemist's shop,
ECZANE (türkçe) fransızcası
1. pharmacie [la]
2. officine [la]
ECZANE (türkçe) almancası
1. n. Apotheke

Eczane hakkında bilgiler

Eczane Türk Dil Kurumunun sözlüğünde ilaçların yapıldığı ve satıldığı yer olarak tanımlanmaktadır. Eczane kelimesi Arapça `Ecza` ve Farsça `hane` kelimelerinin birleşiminden oluşmuş ve zamanla evrimleşerek kısalmıştır.

Osmanlı döneminde Fenn-i saydalani veya fenn-i ispençiyari denilmekteydi. Müslümanlar, ilk resmi eczaneleri daha 708`de, el-Mansur`un hükümdarlığı zamanında kurdular. 9. yüzyıldan itibaren, askeri sağlık işlerine ait olanları da dahil bütün eczaneler, resmi denetlemeye tabi tutuluyorlardı. Nasıl doktorların bir şefi varsa, her şehirde yeni eczacıları imtihan eden ve onlara lisans veren, eczacıların da bir şefi vardı. Bu eczaneler, bizzat sağlık zabıtası memurları tarafından muntazam şekilde denetlenirlerdi.

Modern eczaneleri eczacılık fakülterinden mezun olarak eczacı unvanı almış kişiler açabilir. Eczanelerin ruhsatları sağlık müdürlüğü ve sağlık bakanlığı`nın sorumluluğu altındadır. Bir eczanenin kullanım alanı 35 metrekareden küçük olamaz. Zemini yanmaz ve temizlemesi kolay bir madde ile kaplanması gerekir. Her hangi bir ilçede 2 veya daha fazla eczane varsa nöbet düzenlenir. Nöbet listeleri eczacı odaları tarafından düzenlenir. Eczaneler ilaçların satılmasına ruhsat verilen dükkanlardır. Eczanelerde eczacılara yardım eden kişilere eczacı kalfası denir. Eczaneler özel ve kamu kurumları (Bağ-Kur, SSK, Emekli Sandığı) ile özel anlaşmalar yaparak bu kurumlara bağlı olanların ilaçlara ulaşmasını sağlarlar.Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki eczane maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Eczane Eczacılığı

Eczane eczacılığı, eczacıların mesleklerini kendi adına açmış oldukları serbest eczanelerde sürdürmeleridir. Diğer bir ismi de serbest eczacılıktır.

Eczane-i Hamdi

Eczane-i Hamdi, Türkiye'de açılan ilk eczanelerden biridir.

Eczane Teknisyeni

Eczane teknisyeni, eczanelerde çalışan, bilinen adı ile eczacı kalfaları. Önceleri herhangi bir özel eğitime tabi tutulmazken üniversitelerin yüksek okullarında ilgili bölümler açılarak 2 yıllık eğitim verilmektedir.

Zincir Eczane

Zincir eczane. Bir grup değişik eczanenin, sahibi eczacı olan veya olmayan aynı gerçek/tüzel kişiye ait olmasıdır. Zincir eczaneler genellikle depocu veya üretici şirketler tarafından işletilir.