Edat

Kısaca: Edat veya ilgeç, tek başına anlamı olmayan, sonuna geldiği sözle cümledeki diğer kelimeler arasında ilişki kuran kelime türüdür. Kendi başına bir anlamı olmayan, diğer söz ve söz öbekleriyle kullanıldığında anlam kazanan, çoğu zaman eklendiği söz öbeğine sıfat, zarf gibi görevler kazandıran sözcüklerdir. ...devamı ☟

Edat veya ilgeç, tek başına anlamı olmayan, sonuna geldiği sözle cümledeki diğer kelimeler arasında ilişki kuran kelime türüdür. Kendi başına bir anlamı olmayan, diğer söz ve söz öbekleriyle kullanıldığında anlam kazanan, çoğu zaman eklendiği söz öbeğine sıfat, zarf gibi görevler kazandıran sözcüklerdir.

Edatlar başlıca üç gruba ayrılırlar:

Çekim edatları (asıl edatlar)Sonuna geldiği isimle cümledeki diğer kelimeler arasında benzerlik, zaman, yer, başkalık gibi bakımlardan ilgi kuran edatlardır: ``geri, ileri, ait, ara, başka, beri, böyle, dair, değin, dek, dışarı, diye, doğru, dolayı, evvel, gayri, gibi, göre, için, ile, kadar, kadarınca, karşı, nazaran, önce, öte, ötürü, özge, rağmen, sıra, sonra, taraf, tek, türlü, üzere, yana`` gibi.

Rabıt edatları (bağlaçlar)``Bu konunun ana maddesi "bağlaçlar" maddesidir``


Kelimeleri, kelime gruplarını veya cümleleri biçim ya da anlam yönüyle birbirine bağlayan edatlardır: ``ama, ancak,fakat, belki, bile, çünkü, da (de), eğer, halbuki, hatta, hiç değilse, ile, ise, ki, lakin, meğer, nasıl ki, öyle, öyle ki, sanki, şu var ki, ta, üstelik, ve, veya, yahut, yalnız, yani, yoksa, zira`` gibi.

``"Çok uğraştım fakat olmadı."``


Ünlem edatlarıHer türlü duyguyu, heyecanı (sevinç, keder, ıstırap, teselli, nefret, korku, hayıflanma, coşku, üzüntü nedeniyle vs.), düşünceyi anlatan veya yansımaları, seslenmeleri; onay, red, sorma ve gösterme gibi anlatım biçimlerini ifade eden edatlardır. Ünlemler, seslenme edatları, gösterme edatları, sorma edatları ve cevap edatları olmak üzere beşe ayrılırlar:

Ünlemler

Duygu ve heyecanları ifade eden edatlarla doğadaki seslerin yansımalarıdır: ah, ay, çat, eyvah, hoşt, küt, mırıl mırıl, of, oh, pat, püf, vah, vay, yuh vb.

Seslenme edatları

Hitap (seslenme) için kullanılan a, ay, be, bre, ey, hey, hu, le, ulan, ya, yahu gibi seslenme sözleridir. Bu edatlar, genellikle hitap edilen isimlerle birlikte kullanılırlar: a çocuğum, ay oğul, ey Türk gençliği gibi.

Seslenmelerde hitabı kuvvetlendiren bu sözler olmadan da hitap mümkündür: Sevgili öğrenciler! Arkadaşlar! Sayın milletvekilleri! Ömer! vb.

Gösterme edatları

Birini veya bir şeyi göstermek için kullanılan edatlardır: işte (edebi dilde), aha, daha, ta, te (ağızlarda), nah(argoda).

Gösterme edatları başka kelimelere bağlanmazlar.

Sorma edatları

Başka kelimelere bağlanmadan soru için kullanılan edatlardır: acaba, acep, hani, niçin.

Cevap edatları

değil, evet, hay hay, hayır, peki, yok gibi kabul veya red bildiren edatlardır. Bunlara konuşma dilinde daha çok geçen elbette, oldu, olur, tabii, tamam, yoo gibi sözleri de ekleyebiliriz.

Kaynaklar

Vikipedi

edat

Türkçe edat kelimesinin İngilizce karşılığı.
[EDAT] n. particle, preposition, postposition, postpositive

edat

ilgeç.

edat

Türkçe edat kelimesinin Fransızca karşılığı.
préposition [la], particule [la]

edat

Türkçe edat kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Präposition

edat

Osmanlıca edat kelimesinin Türkçe karşılığı.
Sebep. Âlet. Avadanlık. * Gr: Kendi başına mâna ifade etmeyip, kelime veya fiillerle birlikte mâna ifade eden kelime veya harf. İsim ile fiilden gayri kelime.

İlgili konular

bağlaçlar cümle dil kelime

Dilara Yaman - 1 yıl önce
hiç güzel değil çok karışık biraz daha geliştirin

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Edat
7 ay önce

Edat veya ilgeç; farklı tür ve görevdeki kelimeler ve kavramlar arasında anlam ilgisi kurmaya yarayan yardımcı kelime. Edatların tek başına anlamı yoktur;...

Edat, Bağlaçlar, Cümle, Dil, Kelime, Taslak
Zarf tümleci
7 ay önce

cümlenin öğelerinden biridir. Pek çoğu zarflarla ve edatlarla kurulur. Edatlarla kurulan zarf tümleçleri edat tümleci veya edatlı tümleç olarak da bilinir....

Zarf tümleci, Dil, Taslak
Bağlaç
7 ay önce

Bağlaçlar veya rabıt (bağlama) edatları; kelimeleri, kelime gruplarını veya cümleleri biçim veya anlam yönüyle birbirine bağlayan kelimeler: ve, veya,...

Bağlaç, Bağlaç
Cümlenin ögeleri
7 ay önce

kim ile, ne için, kimin için" soruları sorulur, alınan cevap edat tümlecini verir. NOT : Edat tümleçleri çoğu zaman zarf tümleçlerinin içinde gösterilir...

Cümlenin ögeleri, Cümle, Devrik cümle, Dolaylı tümleç, Eksiltili cümle, Nesne, Sözcük, Tümleç, Yüklem, Zarf tümleci, í–zne
Müyessiretü'l-Ulûm
4 yıl önce

sözcüğün üç çeşit olduğu ifade edilmiştir: isim, fiil ve edat. İkinci bölümde isim, fiil ve edat çeşitleri tanımlanır, zamirler, zarflar, tümleçler ve birçok...

Benzetme
7 ay önce

kadar vb..." edatlar kullanılır. Bunlara benzetme edatı denir. Benzetme edatı benzetmenin yapıldığı her yerde bulunmayabilir. Yani benzetme edatı olmadan da...

Teşbih
7 ay önce

benzetilen nesne ve kavramlar arasındaki ortak nitelik. Benzetme ilgeci (edat-ı teşbih): Nesne ve kavramlar arasında benzetme ilgisi kuran ilgeç ya da...

Teşbih, Teşbih
Koşaç
7 ay önce

Koşaç, isnat edatı veya haber edatı, isim cümlelerinde özne ile yüklemi birleştiren; yükleme güçlü ihtimal, olumluluk, olumsuzluk, süreklilik veya kesinlik...

Koşaç, Dil, Taslak, İngilizce