Edebi Destan

Kısaca: Belirli bir yazar tarafından eski örneklere uygun olarak ve okunmak üzere kaleme alınmış destanlardır. ...devamı ☟

Belirli bir yazar tarafından eski örneklere uygun olarak ve okunmak üzere kaleme alınmış destanlardır.

Edebi Destanlara Örnek

  • Vergilius’un Aeneis’i: MÖ 29-19’uncu yüzyılları kapsar. Troyalı Aeneias’in uzun ve zorlu bir yolculuktan sonra Latin ülkesine gelerek Lavinium kentini kurması anlatılır. Lavinium sonradan Alba Langa ve Roma kentlerinin yerine kurulan ilk kenttir.
  • Milton’un Kayıp Cennet'i (Paradise Lost): İnsanın cennetten kovuluşu ve tanrının şeytanla mücadelesini anlatır.
  • Dante’nin İlahi Komedya'sı (La Divina Commedia): MS 1310-1321 yılları arasında yazılmıştır.
  • Ariosto’nun Çılgın Orlando'su (Orlando Furioso): 1532'de yazılmıştır.
  • Camoes’in Os Lusidas’ı: 1572'de yazılmıştır.


Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Destan
3 yıl önce

sebeple destanlarda her şey abartılıdır. Destan; bir milleti millet yapan unsurları kapsar, kültür alışverişlerini tespit etme imkânını verir. Destan; anlatılan...

Destan, Edebiyat, Etnografya, Folklor, Tarih, Hikaye, Türk, Türk edebiyatı, Türkçe, Türk, Edebiyat tarihi, Türk Destanları
Edebi tarz
3 yıl önce

Edebi tarzlar, edebi eserlerin bir kategorilendime biçimidir. Tarzlar edebi teknikler, ses, içerik ve kurgusal eserler söz konusu olduğunda eserin uzunluğu...

Gılgamış Destanı
3 yıl önce

Akadcada birleşik bir destan için kaynak malzeme olarak kullanılmıştır. "Eski Babilce" versiyonu olarak bilinen bu birleşik destanın günümüze ulaşan ilk...

Gılgamış Destanı, Gılgamış Destanı
Kaçak Yusuf Destanı
6 yıl önce

Kaçak Yusuf'un ölümünü anlatan kısmı okumadan destanı bitirirlermiş. Destan Bakü'de yayın yapan edebi eserler Neşir evi tarafından Azerice ve kiril alfabesi...

Kaçak Yusuf Destanı, Azerice, Bakü, Kiril alfabesi, Toy, Türkçe, Mehmet Hacaloğlu, Tolga Kağan í–nder, Karapapaklar
Feqiyê Teyran
6 yıl önce

olan edebi dili bile sade ve anlaşılırdır. En karmaşık konu bile billurlaşmıştır ellerinde. Dili halkın diline yakındır. Halkın gündelik dilini edebi dile...

1872
3 yıl önce

İskoçya arasında oynandı. İnsanlığın günümüze kalan en eski edebi eseri olan Gılgamış Destanı arkeolojik bir kazıda ortaya çıkarıldı Mısır'da, Thebes yıkıntılarında...

1872, 18. yüzyıl, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1873, 1874, 1875, 1876
Şehname
3 yıl önce

çağıltısını, bülbüllerin ötüşünü dinleyerek bu destanı kaleme almıştır. Edebiyat ve tarih yetkeleri tarafından destan olarak nitelendirilen Şehnâme’nin içeriğinde...

ݞehname, ݞehname
Halk hikâyesi
6 yıl önce

"Çağdaş çağlara yaklaştıkça geçirdiği değişimle destanların yerini tutan halk ürünü." olarak görmüştür. Destanlar olağanüstü ögelerin çokça rastlandığı türlerdir...