Edebiyat Türleri

Kısaca: Edebiyat türlerini önce ikiye ayırmak mümkündür. Birincisi nazım, ikincisi nesirdir. Nazım belli bir ölçü ve kalıp esas alınarak üretilmiş edebiyat ürünleridir. Ya da kısaca bütün şiir ve şiirsel metinlerdir. Hece vezni gibi belli bir kalıp ve ölçü kaygısı güdülerek yazılır. Nesir ise serbest, ölçüsüz düz yazıdır. Nazım genel olarak bütün şiir türlerini kapsar. Nesir ise [edebiyat]ın şiir dışındaki tüm biçimlerini. Roman, öykü, tiyatro, deneme gibi. ...devamı ☟

Edebiyat türlerini önce ikiye ayırmak mümkündür. Birincisi nazım, ikincisi nesirdir. Nazım belli bir ölçü ve kalıp esas alınarak üretilmiş edebiyat ürünleridir. Ya da kısaca bütün şiir ve şiirsel metinlerdir. Hece vezni gibi belli bir kalıp ve ölçü kaygısı güdülerek yazılır. Nesir ise serbest, ölçüsüz düz yazıdır. Nazım genel olarak bütün şiir türlerini kapsar. Nesir ise [1]ın şiir dışındaki tüm biçimlerini. Roman, öykü, tiyatro, deneme gibi.Ayrıca bakınızedebi türler edebiyat

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Edebi tarz
2 hafta önce

Fantastik edebiyat Gotik edebiyat İktisadi edebiyat Divan edebiyatı Halk edebiyatı Varoluşçu edebiyat Post modern edebiyat Yeraltı edebiyatı Nazım Şiir Destan...

Edebiyat
3 hafta önce

başlandı. Vikikitapta bu konu hakkında daha fazla bilgi var: Edebiyat Edebiyat akımı Edebiyat türleri Stilometri ^ tdk.gov.tr Güncel Türkçe Sözlük ^ Nişanyan...

Edebiyat, Anı, Ağıt, Biyografi, Deneme (edebiyat), Destan, Edebi akım, Edebi destan, Eleji, Eleştiri, Gezi yazısı
Tasavvuf edebiyatı
3 hafta önce

Tasavvuf edebiyatı ise tasavvufla uğraşan kişilerin ortaya koyduğu ürünleri kapsayan edebiyat türüdür. Halk edebiyatının "tasavvufi halk edebiyatı" türü 12...

Tasavvuf edebiyatı, Ahmed Yesevi, Edebiyat, Efsane, Fıkra, Halk edebiyatı, Masal, Tarikat, Taslak, Yunus Emre
İngilizce Edebiyat
1 ay önce

İngilizce edebiyat, İngilizce olarak icra edilen edebiyat türüdür. Bu alanda eser veren sanatçıların ille de İngiliz olması gerekmez. Polonyalı Joseph...

Tanzimat edebiyatı
3 hafta önce

sanatçıları, Divan edebiyatında hiç bulunmayan makale, tiyatro, roman, hikâye, anı, eleştiri gibi yeni edebiyat türleri getirmişler, Divan edebiyatında bulunan şiir...

Edebiyat, Türk Edebiyatı, Türkiye Cumhuriyeti, Edebiyat Tarihi
Erotik edebiyat
3 yıl önce

türüdür. İlk ve en başarılı örneklerini Pierre Louys, Sappho, Marquis de Sade gibi isimler vermiştir. Fransız edebiyatında asıl yerini bulan bu tür,...

Erotik edebiyat, Fransız, Marquis de Sade, Sansür, Sappho, Henry Miller, Anais Nin, Elfride Jelinek, Bataille, Emanuelle Arsan, Colette
Divan Edebiyatı
3 hafta önce

Klasik Türk edebiyatı, divan edebiyatı, yüksek zümre edebiyatı, havas edebiyatı, saray edebiyatı, enderun edebiyatı, klasik edebiyat, eski edebiyat veya tarz-ı...

Divan edebiyatı, Edebiyat
Fantastik edebiyat
2 hafta önce

romanından uyarlanmıştır. Fantezi edebiyatının özelliklerinden birisi de eserlerde sözü edilen mekan, canlı türleri ve diğer öğelerin her eserde kendilerine...