Edebiyat Teorisi

Kısaca: Edebiyat teorisi, edebiyatta bir eleştiri akımıdır. Sıkı bir anlamda edebiyat doğasının ve edebiyat analiz yöntemlerinin sistematik çalışmasıdır. ...devamı ☟

Edebiyat teorisi, edebiyatta bir eleştiri akımıdır. Sıkı bir anlamda edebiyat doğasının ve edebiyat analiz yöntemlerinin sistematik çalışmasıdır. Sonuç olarak, "teori" kelimesi bilimsel yaklaşımların çeşitliliği için bir şemsiye terim haline gelmiştir. Bu yaklaşımların çoğu Continental felsefe ve sosyoloji çeşitli kolları tarafından bildirilir. Edebiyat teorisinin başlıca önemi edebiyat’ın temel sorulardan birini çözmesidir. Bu soru şöyle: "Edebiyyat nedir?" İlk sistematik edebiyat teorisi olan “Edebiyat Teorisi” adlı eseri edebiyat eleştirmenleri René Wellek ile Austin Warren yazmışlardır. “Edebiyat Teorisi” adlı eser özel bir moda olan edebiyat eleştirisine çok yakındır. René Wellek 1960’ların başında, adlarını "yapısalcı-taklitçi edebiyat teorisi yapma" sıfatına mahkum edenlere karşı, Yeni Eleştirmenleri savunmuştur. Bu sebepten dolayı, o bazen, bugünün muhafazakar edebiyat aydını olarak düşünülür. Modern edebiyat teorileri Kaynak * EDEBİYAT TEORİSİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dış bağlantılar * NURSEL UYKUN. R. Wellek’in “EDEBİYAT TEORİSİ” KİTABININ ÖZETİ Ayrıca bakınız * Edebiyat

Kaynak

larVikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Buzdağı teorisi
3 yıl önce

Buzdağı teorisi (İngilizce: Iceberg Theory), Ernest Hemingway'e ait bir edebi yazım teorisidir. Hemingway'e göre metinde yer almayan tüm bilgiler buzdağının...

Karşılaştırmalı Edebiyat
6 yıl önce

Karşılaştırmalı edebiyat, birkaç dilin edebiyatıyla aynı anda ilgilenen eleştirel bir bilim dalıdır. Bu alandaki akademisyenler ve öğrenciler genellikle...

Karşılaştırmalı Edebiyat, 1996, Almanca, Avrupa, Fransızca, Osmangazi Üniversitesi, Türkiye, İngilizce, İspanyolca, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İtalyanca
Açıklık (edebiyat)
6 yıl önce

Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2015. Erişim tarihi: 27 Temmuz 2020.  ^ "EDEBİYAT TEORİSİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ". Balıkesir üniversitesi. 4 Ağustos 2018 tarihinde...

Açıklık (edebiyat), Duygu, Düşünce, Edebiyat, Taslak
Eleştirel Teori
3 yıl önce

Kavramın farklı köken ve geçmişlerle iki boyutu vardır: sosyoloji ve edebiyat teorisi. Diğer yandan "eleştirel teori", eleştiri üzerine kurulu teoriler için...

Eleştirel teori, Eleştirel teori
Edebiyat terimleri
3 yıl önce

Edebiyat terimleri, edebiyatla ilgili tartışmalarda, sınıflandırmalarda, eleştirilerde, şiir ya da roman gibi yazın yapıtlarının çözümlemelerinde kullanılan...

René Wellek
6 yıl önce

Wellek, ilk sistematik edebiyat teorisi olan ve daha ziyade özel bir moda olan edebiyat eleştirisine yakın, “Edebiyat Teorisi” adlı eseri yazmışlardır...

Metin (anlam ayrımı)
6 yıl önce

Metin dosyası, bilgisayar ortamında bir dosya türü Metin (edebiyat teorisi), edebiyat teorisinin bir kavramı Açık ve kapalı metinler, bir anlatım tekniği...

Tasavvuf edebiyatı
3 yıl önce

Tasavvuf edebiyatı ise tasavvufla uğraşan kişilerin ortaya koyduğu ürünleri kapsayan edebiyat türüdür. Halk edebiyatının "tasavvufi halk edebiyatı" türü...

Tasavvuf edebiyatı, Ahmed Yesevi, Edebiyat, Efsane, Fıkra, Halk edebiyatı, Masal, Tarikat, Taslak, Yunus Emre