Edirne-Segedin Antlaşması

Edirne-Segedin Antlaşması 1444 yılında Osmanlı Devleti ve Macaristan arasında imzalanmış bir antlaşmadır.

Edirne-Segedin Antlaşması 1444 yılında Osmanlı Devleti ve Macaristan arasında imzalanmış bir antlaşmadır.

Papa IV. Öjen Macar, Sırp, Bosna ve Eflak kuvvetlerinden oluşan bir Haçlı ordusunu Hunyadi Yanos`ın (Jan Hunyadi) kumandanlığı altında Sultan II. Murat`ın kumandanlığı altındaki Osmanlı ordusunun üzerine gönderdi. Karamanoğulları beyliğinin de desteğini alan bu ordu Osmanlıları yenilgiye uğrattı. Bunun üzerine II. Murat 12 Haziran 1444`de Edirne`de bu barış antlaşmasını imzalayarak antlaşmanın metnini bir Osmanlı heyetiyle Macaristan`a yolladı.

Macaristan kralı Ladislas bu antlaşmayı onaylamak taraflısıydı. Ama Papa ve Bizans İmparatoru bu antlaşmaya karşı çıktılar. Sırp despotunun ve Hunyadi Yanos`nin de ısrarıyla kral Ladislas antlaşmayı 12 Temmuz 1444`de Segedin`de imzaladı. Antlaşmanın maddeleri şunlardı:

 1. -Bulgaristan`daki Osmanlı egemenliği tanınacak.
 2. -Sırp despotluğu tekrar kurulacak ve Osmanlılara vergi verecek.
 3. -Eflak beyliği Macar egemenliğinde kalacak, Osmanlılara vergi vermeye devam edecek.
 4. -Tuna nehri taraflar arasında sınır olacak.
 5. -Antlaşmanın süresi 10 yıldı.


Bu antlaşmadan sonra II. Murat yerini 12 yaşındaki oğlu II. Mehmet`e (Fatih Sultan Mehmet) bıraktı. Ama barış dönemi değil 10 yıl, 6 ay bile sürmedi. Haçlı tehditi altında II. Murat tekrar Osmanlı ordusunun başına geçmek zorunda kaldı. 10 Kasım 1444 tarihinde Osmanlı ordusu tekrar Hunyadi Yanos kumandanlığı altındaki Haçlı Ordusuyla Varna Savaşını yaptı.

}

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Edirne-Segedin Antlaşması ilgili konular

 • Osmanlı İmparatorluğu

  Osmanlı Devleti, 13. yüzyıl sonlarından 20. yüzyılın ilk çeyreğine değin varlığını sürdüren Türk devleti. Anadolu'da kurulmuş, sın
 • Zitvatorok Antlaşması

  Zitvatorok Antlaşması 1593-1606 Osmanlı-Avusturya savaşlarına son veren sulh antlaşması (11 Kasım 1606).
 • Zürih-Antlaşması

  Zürih-Antlaşması 11 Şubat 1959 tarihinde Türkiye ve Yunanistan arasında imzalanan, bağımsız bir devlette Kıbrıs halklarının durumunu beli
 • Antlaşmalar

  Antlaşma, iki ya da daha çok devleti bağlayıcı nitelikteki anlaşmalara denir. Eski dilde antlaşmalara muâhede de denirdi.
 • 1913

  1913 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
 • Edirne-Segedin Antlaşması

  Edirne-Segedin Antlaşması 1444 yılında Osmanlı Devleti ve Macaristan arasında imzalanmış bir antlaşmadır.
 • Edirne-segedin

  Edirne-Segedin Antlaşması, 1444 yılında Osmanlı Devleti ve Macaristan arasında imzalanmış bir barış antlaşmasıdır. Ayrıca bu antlaşma O
 • Londra Antlaşması (1913)

  Londra Antlaşması (1359)
Edirne-Segedin Antlaşması
Edirne-Segedin Antlaşması