Edirneli Nazmi

Kısaca: Osmanlı Devleti divan şairi. Asıl adı Mehmettir. Edirne’de doğmuştur. ...devamı ☟

Osmanlı Devleti divan şairi. Asıl adı Mehmettir. Edirne’de doğmuştur.(d. ? - ö. 1555) Yeniçeri Ocağı ‘nda yetişmiştir. Yavuz Sultan Selim’in İran (1514) , Mısır (1517) seferleri ile Kanuni Sultan Süleyman’ın bazı seferlerine katıldı.Ahkam Katipliği yaptı. Silahtar bölükbaşısı oldu.Zamanına kadar yetişmiş şairlerin birbirlerine yazdıkları nezireleri topladığı Mecmaü’n Nezair (Nezireler Topluluğu ) adında 3356 şiirden meydana gelen bir antolojisi vardır .Bu yapıt edebiyat tarihimiz için çok önemlidir. Bu yapıtın biri Viyana’da, biri Manisa’da Çeşnegir Kütüphanesinde biri de İstanbul’da Nuruosmaniye Kütüphanesi olmak üzere üç yazması vardır.Edirneli Nazmi’nin Divan-ı Türk-i Basit adında 48.000 beyitlik bir divanı vardır.Şiir gücü bakımından kuvvetli olmayan bu yapıtındaki kasideler ve tarihlerden, yaşadığı dönemin olayları, önemli kişileri, sanatçıların resmi ve özel yaşamları hakkında bilgi edinilebilmektedir.Birçoğu sevgi ve rintlik konularını işleyen şiirlerinde özellikle Rumelide’ki mahalli yaşama ait sahneler canlandırılmıştır.Şiirleri arasında kukla oyunundan bahseden bir parçadan da kukla sanat dalının tarihi aydınlatılmaktadır. Şiirlerini Divan Edebiyatı’nda Türki-i Basit (Yalın Türkçe) Basitname ile yazmıştır. 14. ve 15. yüzyıllarda Arap ve Fars edebiyatına özenen divan şairleri zaman geçtikçe, Türkçe sözcükleri daha az kullanır oldular, şiirimizi Arapça ve Farsça yabancı sözcüklerle doldurmaya başladılar. İşte bu durum, o dönemde pek kuvvetli olmayan, hatta zayıf denilebilecek bir tepkiyle karşılandı. Bu şiir dilinde Türkçülük anlayışının ilk örnekleridir. Bu tepkiden Türki-i Basit (Yalın Türkçe) akımı doğdu. Diğer Türki-i Basit şairleri Tatavlalı Mahremi ve Aydınlı Visali' dir Türki-i Basitçiler aruz veznini ve Divan Edebiyatının nazım şekillerini kullanmakla beraber Arapça ve Farsça tamlama kullanılmadan aruz vezniyle hemen hemen Öztürkçe şiirler yazdılar. Yabancı sözcük ve tamlamaları şiire sokmadılar, Türkçe sözcüklerle halk dilindeki mecazları, deyimleri atasözlerini kullanmaya çalıştılar. Bu akım ne yazık ki uzun ömürlü ve kalıcı olmamıştır. Çünkü diğer büyük şairler bu olumlu teşebbüse katılmadığı gibi sonraki yüzyıllarda da bu akımı izleyenler görülmemiştir.Edirneli Nazmi’nin basit Türkçeyle yazdığı şiirler Mehmet Fuad Köprülü tarafından Milli Edebiyat Cereyanının ilk Mübeşşirleri ve Türk-i Basit adıyla yayımlandı. (1928) Nihal Atsız şair üzerine geniş bir inceleme yapmıştır.(1934)

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Tatavlalı Mahremi
6 ay önce

deyimler'i mecaz'ları kullanmaya çalıştı.Diğer Türki-i Basit şairleri Edirneli Nazmi, Adem Dede ve Aydınlı Visali'dir. Ancak diğer divan şairleri bu akıma...

1555
6 ay önce

mezhebini ilan etmiştir. Kanuni Sultan Süleyman, Somali ve Sudan'ın doğu topraklarını ele geçirdi. Edirneli Nazmi, Osmanlı Devleti divan şairi (d. ? )...

1555, 15. yüzyıl, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1556, 1557, 1558, 1559
Aydınlı Visali
6 ay önce

deyimler'i mecaz'ları kullanmaya çalışmıştır. Diğer Basitname şairleri Edirneli Nazmi, Adem Dede ve Tatavlalı Mahremi dir. Ancak diğer divan şairleri bu akıma...

Basitname
3 yıl önce

uyüzden ay Giceler kalur tana hey sevdüğüm Ağzını öpmek ana ol kim senün Söğme yok yire ana hey sevdüğüm Cânı dahi bir kez ana hey sevdüğüm Edirneli Nazmi...

Basitname, í–ksüz maddeler (Ekim 2006), Bağlantı tanıtmak, Divan edebiyatı, Gazel, Edirneli Nazmi
Arife Hanım
3 yıl önce

Bosnevi Abdürrahman Eşref Abdullah Vassaf Efendi Adem Dede Aydınlı Visali Edirneli Nazmi Hızır reis Kami Kafzade Abdülhay Çelebi Saruca Kemal Tatavlalı Mahremi...

Abdi
6 ay önce

Abdürrahman Eşref Abdullah Bosnevi Abdullah Vassaf Efendi Adem Dede Edirneli Nazmi Kami Saruca Kemal Tatavlalı Mahremi Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü'nde...

Hızır Reis
6 ay önce

İstanbul'da öldü. Abdi Adem Dede Abdullah Bosnevi Abdürrahman Eşref Abdullah Bosnevi Abdullah Vassaf Efendi Edirneli Nazmi Kami Saruca Kemal Tatavlalı Mahremi...

Hızır Reis, Hızır Reis
Hıfzı Mehmed Efendi
3 yıl önce

Osmanlı İmparatorluğu'nda din Abdi Abdürrahman Eşref Abdullah Bosnevi Abdullah Vassaf Efendi Adem Dede Edirneli Nazmi Kami Saruca Kemal Tatavlalı Mahremi...