Edvin Marton

Martin

Martin :

ebu hanife

Ebu Hanife (asıl adı Sabit bin Numandır), 699 yılında Kufe’de doğup, 767'de Bağdat'ta öldürüldü. Müslümanlar tarafından ehl-i sünnet itikadının lideri kabul edilir. Hanefi Mezhebinin kurucusudur. Müslüman inancında olanların %45-50'i Hanefi mezhebindedir.

kanunname

Kanunname idari, mali, cezai ve çeşitli sahalarda görülen lüzum üzerine padişahların emir ve fermanlarıyle vaz edilen (konulan) kanun ve nizamları ihtiva eden mecmua. Kanunnameler, daha önceki padişahlar tarafından konulan kanun ve nizamların aynen veya h...

sahih-i müslim

Sahih-i Müslim, İmam Müslim`in tedvin ettiği hadis kitabıdır. Ehl-i Sünnet geleneğinde İmam Buhari`nin Sahih`i (Sahih-i Buhari) ile birlikte en güvenilir iki hadis eserinden biri kabul edilir.

Mecelle

Osmanlı Devleti zamânında, Ahmed Cevdet Paşa Başkanlığındaki ilmî bir heyet tarafından, İslâm Hukûkuna bağlı kalınarak hazırlanan ve asıl ismi Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye olan meşhur kânun. Mecelle, lügatte; içinde hikmet bulunan sahife, ciltlenmiş kitap, de...

Zevaid

Fazlalık, ek, ilâve anlamına gelen "zâid"in çoğulu. "Zâde" kökünden "ziyâde" mastarı; artmak, çoğalmak, arttırmak, bahşetmek anlamlarına gelir. Zevâid, bir hadis ilmi terimi olarak; belli bir kitap veya kitapların belli kitap veya kitaplardan fazla ve far...

Zeydiye

Hz. Ali'nin çocuklarından Hz. Hüseyin'in torunu Zeyd'e mensup olanlara verilen ad.

Gloomy Sunday

'Gloomy Sunday' (Macarca:''Szomorú Vasárnap'', Türkçe: ''Kederli Pazar'') Macar besteci Rezső Seress tarafından 1933'de bestelenmiş bir eserdir.

Yevgeni Pluşenko

Evgeni Victoroviç Pluşenko, (kiril alfabesiyle: ''Евгений Викторович Плющенко'') (d. 3 Kasım 1982; Solnechny, Sovyetler Birliği) Rus buz patenci. 2006 Olimpiyat şampiyonu, 2002 ve 2010 Olimpiyat ikincisidir. Yedi kez Rusya şampiyonu, dört kez Grand Prix F...