Efektif Alm. Effektiv (m), Fr. Effectif, İng. Effective. Bankacılıkta, çek ve benzeri senetler dışında kağıt ve madeni para. Türkçede genellikle kambiyo işlemlerinde kullanılmaktadır. Döviz ihtiyacı olan birisi çek ve poliçe yerine bunu banknot olarak alırsa döviz efektiftir. Efektif sözü sermaye ile kullanıldığında fiilen ödenmiş ve işte kullanılan döner sermaye miktarı göz önüne alınır. Halk dilinde “nakit para” karşılığı olarak kullanılır. Efekt...

EFEKTIF (türkçe) anlamı
1. Fr. Nakit para
2. elde bulunan para.
EFEKTIF (türkçe) anlamı
3. (bankacılıkta) kullanımda bulunan para
4. nakit
EFEKTIF (türkçe) ingilizcesi
1. adj. effective
2. n. valuta,
EFEKTIF (türkçe) fransızcası
1. effectif/ive
2. monnaie effective
EFEKTIF (türkçe) almancası
1. adj. effektiv

Efektif hakkında bilgiler

Efektif Alm. Effektiv (m), Fr. Effectif, İng. Effective. Bankacılıkta, çek ve benzeri senetler dışında kağıt ve madeni para. Türkçede genellikle kambiyo işlemlerinde kullanılmaktadır. Döviz ihtiyacı olan birisi çek ve poliçe yerine bunu banknot olarak alırsa döviz efektiftir. Kaydi forma dönüşmemiş, ekonomik birimlerin fiilen banknot ve bozuk para olarak ellerinde tuttukları parayı ifade etmek için kullanılan bir terimdir.

Efektif sözü sermaye ile kullanıldığında fiilen ödenmiş ve işte kullanılan döner sermaye miktarı göz önüne alınır. Halk dilinde “nakit para” karşılığı olarak kullanılır.

Efektif fiyat: Alıcı tarafından alış-veriş esnasında bil fiil ödenen bedel olarak isimlendirilir. Üreticinin malını piyasaya sürerken umduğu fiyat virtüel fiyattır. Malın el değiştirmesi sırasında alıcının ödediği fiyat ise efektif fiyattır.

Efektif talep: Taleb kişinin istek ve ihtiyaçlarını karşılama arzusu olarak tarif edilirse bu arzunun satın alma gücü ile desteklenmesi, yani fiiliyat haline gelmesine de efektif talep denir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Efektif Talep

Efektif, ingilizce ''effective''. Etkin, geçerli, etkili anlamlarındadır.

Efektif Döviz Kuru

Efektif Döviz Kuru 1970'li yıllarda yayılan esnek (dalgalı) döviz kuru sistemiyle birlikte kullanımı yaygınlaşan bir kavramdır. Nominal veya reel olarak hesaplanabilir. Esnek döviz kurları yaygınlaşınca, çok taraflı kur değişmelerinin ticari rekabet gücü açısından önemi de ...

Lea

Lea, (veya Leah, , ''yorgun'') İbrani atalarından Yakup'un iki eşinden ilki olup Tekvine göre On İki İsrail Kabilesinden altısının ve ayrıca bir de kızın annesidir. Lea, Lavan'ın kızı ve Yakup'un en çok sevip de evlenmek istediği Rahel'in ablasıdır. Lavan, Yakup'un annesi ...

Genlik

Genlik periyodik harekette maksimum düzey olarak tanımlanabilir. Değimin en önemli kullanım alanı elektriktir.

Hidrolik

Alm. Hydraulik, Fr. Hydraulique (f), İng. Hydraulics. Sıvıların ve bilhassa suyun mekanik özellik ve davranışlarını deneysel (tecrübî) ve teorik olarak inceleyen uygulamalı (tatbikî) bir bilim dalı. Sıvılar vâsıtasıyla kuvvetlerin nakil ve kontrolü.