Efendi

Kısaca: Efendi okuyup yazması olanlara verilen unvan. Okumuş, molla, hoca, çelebi, seyyid manâlarında da kullanılırdı.Efendi tabiri, Selçuklular zamanında kullanılmaya başlanmış, daha ziyade Osmanlılar'da 15. ...devamı ☟

Efendi okuyup yazması olanlara verilen unvan. Okumuş, molla, hoca, çelebi, seyyid manalarında da kullanılırdı.

Efendi tabiri, Selçuklular zamanında kullanılmaya başlanmış, daha ziyade Osmanlılar'da 15. yüzyıl ortalarından itibaren tahsil, terbiye görmüş kimselere mahsus bir lakap olarak kullanılmıştır. Zamanla, bu manada kullanılan çelebi kelimesinin yerini almıştır. Devletin ileri gelen memurlarından bazılarına efendi demek adet haline gelmişti. On dokuzuncu yüzyılda bu kelime, daha geniş manada kullanılmaya başlanmıştır. Bu devirde şehzadelere de efendi denmiştir. Peygamberimiz için de hala günümüzde kullanılmaktadır. Kadınlar da, kocalarına hitap ederken efendi tabiri kullanırlar.

Saraydaki Sultan hanımlara kadın efendi unvanının, kibar muhitlerde hanımefendi, beyefendi, tabirlerinin kullanılmasına, 19. asrın ikinci yarısından sonra rastlanır. Şeyhülislamlara efendi dendiği gibi, orduda binbaşıya kadar rütbe sahiplerine de, resmen, efendi unvanı verilirdi. Tanzimat'tan sonra efendi unvanı, resmi muamelatta, yalnız okur yazarlar ve mektep talebeleri için kullanılmıştır. Bugün de halk arasında tahsil terbiye görmüş, terbiyeli kibar manasında kullanılmak adet olmuştur.

Efendi, ağa, bey, paşa tabirlerinin resmi unvan olarak, devlet ile fertlerin münasebetine ait işlerde kullanılması 1934’te çıkan kanunla yasak edilmiştir.

efendi

Almanca efendi kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Effendi] n. effendi, former Turkish title of respect; man belonging to the aristocracy

efendi

Türkçe efendi kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Effendi] n. effendi, former Turkish title of respect; man belonging to the aristocracy
adj. well-behaved, well mannered, blushing
n. master, lord, seigneur, seignior, sir, guvnor, guv, arbiter, husband

efendi

eğitim görmüş kişi için özel adlardan sonra kullanılan san; koca.
günümüzde bey sanından farklı olarak özel adlardan sonra kullanılan ikinci derecede bir san; saygıdeğer, ince, çelebi.
buyruğu yürüyen, sözü geçen kimse; (erkekler için) seslenme sözü olarak kullanılır.

efendi

Türkçe efendi kelimesinin Fransızca karşılığı.
élégant/e, seigneur [le]

efendi

Türkçe efendi kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Don, Gebieter, Herr

efendi

Osmanlıca efendi kelimesinin Türkçe karşılığı.
(Rumcadan) Sahib, mâlik, mevlâ. Ağa. Şer'î hâkim, kadı, molla. (Saygı ve nezâket mübalağası olarak kullanılır. Eskiden büyüklere ve şâyân-ı hürmet zâtlara Efendimiz denildiği gibi, her zaman için Hz. Peygamber Aleyhissalâtu Vesselâm'a da, mü'minler Efendimiz diyerek hürmet ve sevgilerini ifade ederler.)

İlgili konular

efendi (anlam ayrım)

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Efendi
3 yıl önce

'efendi', aşağıdaki cümlelerde kullanıldığı gibi değişik anlamları da içermektedir. Hoca Efendi minareden düştü. (okumuş adam) O kızın babası efendi bir...

Efendi, Efendi (anlam ayrım), ޞehzade
Feyzullah Efendi
6 yıl önce

tarafından azledilip Eğriboz'a sürgün edildi. Fakat Feyzullah Efendi büyük oğlu Fethullah Efendi ile Edirne'den ayrılıp yola çıktığında arkasından ihtilalciler...

Cemaleddin Efendi
3 yıl önce

dönemiyle özdeşleşmiştir. Cemalledin Efendi 1848 yılı civarında İstanbul'da doğdu. Babası, Şeyh Ahmed Halid Efendi de bir hukukçuydu ve hem Kazasker hem...

Merkez Efendi Camii
6 yıl önce

Merkez Efendi Camii, İstanbul'un Zeytinburnu ilinde Merkez Efendi Türbesi'nde bulunan cami. Bizans surlarının Mevlanakapısından çıkınca caddenin karşısındaki...

Merkez Efendi Camii, II. Mahmut, Yavuz Sultan Selim
Mehmed Cemaleddin Efendi
3 yıl önce

Cemile Destâviz Hanım Efendi ile evliliğinden iki oğlu (Şehzade Mahmud Hüsameddin Efendi ve Şehzade Orhan Süleyman Saadeddin Efendi) oldu. 1924’teki sürgünde...

Halet Efendi
3 yıl önce

Savaşı'nı kazandılar. II. Mahmut Halet Efendinin zararlı olduğunu anlayarak onu Konya’ya gönderip başını kestirdi. Halet Efendi kinciliği ve acımasızlığı ile isim...

Hâlet Efendi
Mehmed Ziyaeddin Efendi
3 yıl önce

Orhan Efendi (9 Eylül 1946, Kahire, Mısır- 2010 ,Kahire,Misir), iki izdivaç yapmıştır, çocuğu olmamıştır. (Torunu) Şehzade Mehmet Ziyaeddin Efendi (17 Eylül...

Hasan Hayrullah Efendi
6 yıl önce

yapanların arasında yer almıştır. Hasan Hayrullah Efendi 1834 yılında İstanbul'da doğdu. Hasan Hayrullah Efendi, 1853 yılında Sultan Abdülmecid''in ikinci imamı...