Efendi okuyup yazması olanlara verilen unvan. Okumuş, molla, hoca, çelebi, seyyid manâlarında da kullanılırdı.Efendi tabiri, Selçuklular zamanında kullanılmaya başlanmış, daha ziyade Osmanlılar'da 15.

Efendi

Efendi okuyup yazması olanlara verilen unvan. Okumuş, molla, hoca, çelebi, seyyid manalarında da kullanılırdı.

Efendi tabiri, Selçuklular zamanında kullanılmaya başlanmış, daha ziyade Osmanlılar'da 15. yüzyıl ortalarından itibaren tahsil, terbiye görmüş kimselere mahsus bir lakap olarak kullanılmıştır. Zamanla, bu manada kullanılan çelebi kelimesinin yerini almıştır. Devletin ileri gelen memurlarından bazılarına efendi demek adet haline gelmişti. On dokuzuncu yüzyılda bu kelime, daha geniş manada kullanılmaya başlanmıştır. Bu devirde şehzadelere de efendi denmiştir. Peygamberimiz için de hala günümüzde kullanılmaktadır. Kadınlar da, kocalarına hitap ederken efendi tabiri kullanırlar.

Saraydaki Sultan hanımlara kadın efendi unvanının, kibar muhitlerde hanımefendi, beyefendi, tabirlerinin kullanılmasına, 19. asrın ikinci yarısından sonra rastlanır. Şeyhülislamlara efendi dendiği gibi, orduda binbaşıya kadar rütbe sahiplerine de, resmen, efendi unvanı verilirdi. Tanzimat'tan sonra efendi unvanı, resmi muamelatta, yalnız okur yazarlar ve mektep talebeleri için kullanılmıştır. Bugün de halk arasında tahsil terbiye görmüş, terbiyeli kibar manasında kullanılmak adet olmuştur.

Efendi, ağa, bey, paşa tabirlerinin resmi unvan olarak, devlet ile fertlerin münasebetine ait işlerde kullanılması 1934’te çıkan kanunla yasak edilmiştir.

efendi

eğitim görmüş kişi için özel adlardan sonra kullanılan san; koca.
günümüzde bey sanından farklı olarak özel adlardan sonra kullanılan ikinci derecede bir san; saygıdeğer, ince, çelebi.
buyruğu yürüyen, sözü geçen kimse; (erkekler için) seslenme sözü olarak kullanılır.

efendi

Osmanlıca efendi kelimesinin Türkçe karşılığı.
(Rumcadan) Sahib, mâlik, mevlâ. Ağa. Şer'î hâkim, kadı, molla. (Saygı ve nezâket mübalağası olarak kullanılır. Eskiden büyüklere ve şâyân-ı hürmet zâtlara Efendimiz denildiği gibi, her zaman için Hz. Peygamber Aleyhissalâtu Vesselâm'a da, mü'minler Efendimiz diyerek hürmet ve sevgilerini ifade ederler.)

efendi

Almanca efendi kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Effendi] n. effendi, former Turkish title of respect; man belonging to the aristocracy

efendi

Türkçe efendi kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Effendi] n. effendi, former Turkish title of respect; man belonging to the aristocracy
adj. well-behaved, well mannered, blushing
n. master, lord, seigneur, seignior, sir, guvnor, guv, arbiter, husband

efendi

Türkçe efendi kelimesinin Fransızca karşılığı.
élégant/e, seigneur [le]

efendi

Türkçe efendi kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Don, Gebieter, Herr

Efendi (Eren Sandal) sözleri

Eren Sandal tarafından albümünde söylenen Efendi adlı şarkının sözleri.

Aaa uyku bitti
Çeki düzen
Vakti şimdi
O sözlerin
Bana söker mi.?

Sabırtaşım çaylayınca
O boş sözün akmayınca
Asabiyet aşka geldi

Aklım geldi başıma
Katık ektim aşıma
Aç kalamam aşka
Yetinemem azıyla

Sabrımın zilleri
Çalmadan kaç gayri
Bozma hiç dengemi
Hadi efendi efendi

Sabrımın zilleri
Çalmadan kaç gayri
Şimdi çek gölgeni
Hadi efendi efendi..

İlgili konuları ara

Yanıtlar