Efkaristiya

Kısaca: Efkaristiya (Yunanca εὐχαριστία = teşekkürler), veya komünyon Hıristiyanlarca en kutsal sakrament olan "Mesih'in Bedeni" demektir. ...devamı ☟

Efkaristiya (Yunanca εὐχαριστία = teşekkürler), veya komünyon Hıristiyanlarca en kutsal sakrament olan "Mesih'in Bedeni" demektir. Hıristiyanlarca en kutsal olan ve bu riti bütün Hıristiyanlarca ve Hıristiyanlık türevi inançlarda bile hatta Yezidilerde de kutsal sayılan dünya nüfusunun 1/3'ini ilgilendiren sakramental durumdur. Efkaristiya nedir? Mesih İsa'nın haç üzerindeki ölümünü yeniden dünyaya gelinceye dek, yüzyıllar boyunca sürmesi için kiliselerinde ölümünün ve dirilişinin anılması için, diğer onu izleyenlere verdiği miras olarak tanımlanabilir. Bir başka deyiş ile Mesih İsa'nın onu izleyenlerden istediği paskalya sofrasının diğer jenerasyonu ve emridir. İsa'nın başlangıçtan günümüze kadar onu izleyenlerin istediği "Beni anmak için bunu yapınız" yani ekmek ve şarapla yapılan rituel ayin. Ekmek İsa'nın bedenini, şarap ise İsa'nın kanını sembolize eder. Ayrıca Katolik ve Ortodoks Kilisesi teolojisi ve liturjisinde ekmeğin şarapla birleşimi transsübstansiasiyon (madde dönüşümü) ekmek ve şarabın İsa'nın kanı ve bedeni olduğuna inanılır. Efkaristiyanın Hıristiyanlarca önemi Efkaristiya tüm hıristiyanlarca Mesih'e bağlılığın kaynagı olduğu için onu bir "doruk noktası" olarak nitelendirirler. İncil'de de bahsedildiği gibi İsa'nın son akşam yemeği olarak nitelendirliğinden bütün kiliselerde "Missa Ayini" ve Rabbin sofrası olarak her hafta kutlanır. Kaynak * Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeri Özet- Par:271-290 LIBRERIA EDITRICE VATICANA * Katolik Kilisesi Resmi portalı (Papalık)

Kaynak

larVikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.