Eflatun Cem Güney

Kendinin çoğu kez sohbetlerinde açıkça ifade ettiği gibi 1896 doğumlu olan merhum Eflatun Cem soyca Sivas’lıdır. Çocuk yaşta babasını ve annesini kaybetmiş, büyük

Kendinin çoğu kez sohbetlerinde açıkça ifade ettiği gibi 1896 doğumlu olan merhum Eflatun Cem soyca Sivas’lıdır. Çocuk yaşta babasını ve annesini kaybetmiş, büyük güçlükler içerisinde 1917-18 ders yılı sonunda Sivas Sultanisini (lisesi) bitirmiştir. Birçok ilim ve san’at adamı ile her sahada büyük şahsiyetlerin yetişmesine vasıta olan merhum Eflatun Cem fiilen elliiki yıl devlet ve millet hizmetinde bulunmuştur.

Büyük emek ve uzun çalışmalar neticesinde 62 kitabı yayınlanmış olan yazarın eserleri yedi bölümde tasnif edilebilir: Masallar (30 kitap), Halk Hikayeleri (6 kitap), Halk Fıkraları (1 kitap), Aşıklar ve Şiirleri (6 kitap), Halk Bilimi (2 kitap), Halk Eğitimi (13 kitap), Şiir ve Nesir (3 kitap) Eflatun Cem halk edebiyatı ve folklor alanında hem teorisyen hem de uygulamacı olarak büyük çalışmalar yapmıştır. Kerem ile Aslı, Tahir ile Zühre gibi halk hikayelerimizin bizlere ulaşmasını o sağlamıştır. 2 Ocak 1981 yılında vefat etmiştir.

Masal ve aşık edebiyatı derlemecisi Eflatun Cem Güney 2 Ocak’ta İstanbul’da öldü. 1896’da Malatya’da doğan Güney 1918’de Sival Lisesi’ni bitirdikten sonra çeşitli illerde Türkçe ve edebiyat öğretmenliği yaptı. 1950-1956 yılları arasında Topkapı Müzesi müdür yardımcılığı, 1956-1961 arasında da İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’nde müdür yardımcılığı ve Halk Eğitimi başkanlığı görevlerinde bulundu. Milli Mücadele yıllarında Konya’daki Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin Temsil ve İrşad Heyeti’nde görev alan Günay, Eskişehir, Konya, Kayseri, Sivas, Samsun ve Afyon illerinde dergi ve gazeteler çıkardı. İstanbul’a geldikten sonra folklor çalışmalarını yoğunlaştırdı; halk hikaye, masal ve efsanelerini derleyerek kitaplaştırdı. Derlediği masallrı, özünü bozmadan, fakat yeni bir üslup içinde yeniden yazan Güney, Açıl Sofram Açıl (1949) ve Dede Korkut Masalları (1958) adlı çalışmalarıyla 1956’da “Andersen Payesi Şeref Diploması”, 1960’ta da “Dünya Çocuk Edebiyat Sertifikası” ile ödüllendirildi. İstanbul Radyosu’nda yaptığı “Bir Varmış Bir Yokmuş” programıyla büyük ilgi toplayan Eflatun Cem Güney’in masal, halk hikayesi, halk fıkrası, aşık edebiyatı, folklor ve halk eğitimi alanlarındaki yapıtları çekici bir İstanbul Türkçesiyle işlenmiş örneklerdir.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.