Ego

Ego

Ego, kişilik yapısının doğrudan doğruya dış ve iç ortamlarla ilgili bölümüdür. Id'den (bkz.) gelen içgüdüleri, toplumsal ve emosyonel bakımdan uygun eylemlere doğru kanalize eder. Bu işlemde çeşitli mekanizmalar sözkonusudur: algılama, motor hareket, gerçekliğin kabulü,güvenlik ve öz-korumayı sağlama arzusu.

Ego

Ego, kişilik yapısının doğrudan doğruya dış ve iç ortamlarla ilgili bölümüdür. Id'den (bkz.) gelen içgüdüleri, toplumsal ve emosyonel bakımdan uygun eylemlere doğru kanalize eder. Bu işlemde çeşitli mekanizmalar sözkonusudur: algılama, motor hareket, gerçekliğin kabulü,güvenlik ve öz-korumayı sağlama arzusu. Ayrıca hafıza, duygu, düşünce ve genel sentez fonksiyonu da rol oynar. Ego'nun gelişimi, fizik ve serebral olgunlaşmaya göre ve dış dünyadan gelen uyarıların kişilik üzerinde ilk etkileri bırakmaya başladığı, doğumdan itibaren süregelen yaşantı faktörlerine göre değişir. Ego'yu kontrol ve modifiye eden ise Süperego (bkz.) veya vicdandır. Süperego ve ego arasındaki çatışma suçluluk duygularına ya da çok kere acı emosyonlarına yol açabilir. Ego, çeşitli psikolojik savunma mekanizmalarıyla, "id"in (içgüdüsel) uyarılarının hakimiyetine ve kendisine çok güçlü gelen gerçekliğe karşı korunur. Bu mekanizmalar arasında, represyon, yadsıma, projeksiyon, regresyon, yer değiştirme, reaksiyon formasyonu, rasyonalizasyon, entellektüelleştirme, süblimasyon (yüceltme), vs. vardır.

Ego

1. anlamı Ben (III):"Örnek devlet adamı bence egosunun aleyhine özveride bulunabilen adamdır."- H. Taner.
2. anlamı (i). ruh ve bedenden ibaret insan; (fels). hisseden, düşünen ve iradesini kullanan kimse; (psik). ben, ego; (k).dili kendini beğenmişlik.,ego.
3. anlamı ben. benlik. ego.

Ego

i. ego, ben, benlik, düşünen ve iradesini kullanan insan, kendine güven

Ego

bir kimsenin kişiliğini oluşturan temel öğe, ben.
bireyi öbür varlıklardan ayıran bilinç.

Ego

Fransızca Ego kelimesinin Türkçe karşılığı.
moi [le]

Ego

Almanca Ego kelimesinin Türkçe karşılığı.
i. ben (n)

Ego

Ego İngilizce anlamı ve tanımı

Ego anlamları

  1. (noun) The conscious and permanent subject of all psychical experiences, whether held to be directly known or the product of reflective thought; -- opposed to non-ego.

Ego tanım:

Kelime: ego
Söyleniş: 'E-(")gO also 'e-
İşlev: noun
Türleri: plural egos
Kökeni: New Latin, from Latin, I -- more at I
1 : the self especially as contrasted with another self or the world
2 a : EGOTISM 2 b : SELF-ESTEEM 1
3 : the one of the three divisions of the psyche in psychoanalytic theory that serves as the organized conscious mediator between the person and reality especially by functioning both in the perception of and adaptation to reality -- compare ID, SUPEREGO
- ego·less adjective

Ego ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Egotism, Self, Self-importance,

Ego

Fransızca Ego kelimesinin İngilizce karşılığı.
(m) n. ego, part of a person which distinguishes itself from others, the "I" part of the psyche

Ego

Almanca Ego kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. ego

Ego

İtalyanca Ego kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. ego; the "I" part of the psyche


İlgili konuları ara

Yanıtlar