Ehl

ehl

Osmanlıca ehl kelimesinin Türkçe karşılığı.
(Ehil) Yabancı olmayan, alışık olduğumuz. * Dost, sahip, mensup. Evlâd, iyal. Kavm, müteallikat. Usta, muktedir ve becerikli anlamıyla ehil ve ehliyet İslâmiyette önemli bir husustur. Dinimiz, bize işleri ehline vermemizi emreder. Cemiyette işler, mevkiler, makamlar, görevler, ehline verilirse işler düzgün gider, sonuçtan herkes memnun olur. Eğer İslâma aykırı olarak ehliyet yerine eş, dost, adam kayırma, parti menfaati vs. bayağı, hasis düşüncelere yer verilirse ve işler ehliyetsizlere terkedilirse bundan herkes zarar görür.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ehl-i beyt
1 yıl önce

Ehl-i beyt (Arapça: أهل البيت), "ev halkı" anlamına gelen ve İslam peygamberi Muhammed'in ev ahalisini tanımlamak için kullanılan İslami terim. Ehl-i...

Ehli Beyt, Alevilik, Muhammed, Taslak, İslam, ޞiilik, Beyt, Ahali, Ehl
Cem (Ehl-i Hakk)
4 yıl önce

Ehl-i Hakk Âyin-î Cemi, Ehl-i Hakk bağlıları tarafından âyin şeklinde yapılan bir tür ibâdettir. "Ehl-i Hakk Âyin-î Cemi" yapılan ibâdethânelere "Cemhâne"...

Ehl-i hak
1 yıl önce

Ehl-i Hak, Yâresânizm veya Kaka'ilik (Kürtçe: یارسان‎, Yarsan, Farsça: اهل حق‎; "Ahli haq";"Gerçeğin insanları"), 14. yüzyılın sonlarında İran'ın batısında...

Ehl-i Kitap
4 yıl önce

Ehl-i Kitâp, Müslümanların Mûsevîleri ve Hıristiyanları değerlendirme şekli. İslâm, başka inançların varlığını kabul etmekle beraber onların hepsini ayrı...

Ehl-i Keyf
4 yıl önce

Ehl-i Keyf, 2003 yılında İstanbul'da kurulmuş, rock müzik grubudur. 2003 yılının Ekim ayında çalışmalarına başlamış olan Ehl-i Keyf, 2008 yılı Nisan ayında...

Ehl-i Salip
4 yıl önce

Ehl-i Salip, Kudüs'ü Müslümanlar'ın elinden alarak onların kuvvet ve saltanatlarına son vermeyi amaçlayan, bunun için de bir kısım Avrupa hükümdarlarıyla...

Ehl-i Salip, Avrupa, Derebeyi, Haçlı Seferleri, Hristiyan, Kudüs, Müslümanlar, Osmanlı, Tarih, Taslak, İslâm
Sünnilik
1 yıl önce

Sünnilik ya da Ehl-i Sünnet (Arapça: أهل السنة والجماعة Ehl'es Sunne vel-Cemaat), İslam dininin Dünya üzerindeki iki büyük kolundan biri (diğeri Şiîlik)...

Alevilik, Arapça, Caferiyye, Eşarilik, Fetva, Fıkıh, Hanbeli mezhebi, Hanefi mezhebi, Kur'an
Mürcie
1 yıl önce

etmiş kişiye günahları zarar vermez düşüncesi Ehl-i sünnet'in temel görüşlerine terstir. Bu nedenle Ehl-i Sünnet'e bağlı alimler Mürcie'yi ikiye ayırır:...

Mürcie, Ahiret, Ali, Allah, Babilik, Bahailik, Büyük günah, Büyük günah işleyenin durumu, Dürzilik, Eşariye, Fasık