Ehrlichiosis

Hastalığın etmeni bir çeşit Ricketsia olan Ehrlichia mikrobudur. Kenelerle bulaşır. Kenelerin insanı ısırmasından 10-14 gün sonra ortaya çıkan ishal, bulantı-kusma, halsizlik, yüksek ateş bulguları, (bazı hastalarda) deri döküntüsü ve burun kanaması hastalığın başlangıcındaki belirtilerdir. Tanıda yukarıda sayılan klinik bulguların yanısıra bazı laboratuar verileri de önemlidir. Karaciğer fonksiyon tesleri (özellikle SGOT ve LDH) yüksekliği, lökopeni (beyaz küre sayısı düşüklüğü), lenfos

Hastalığın etmeni bir çeşit Ricketsia olan Ehrlichia mikrobudur. Kenelerle bulaşır.
  Kenelerin insanı ısırmasından 10-14 gün sonra ortaya çıkan ishal, bulantı-kusma, halsizlik, yüksek ateş bulguları, (bazı hastalarda) deri döküntüsü ve burun kanaması hastalığın başlangıcındaki belirtilerdir.
  Tanıda yukarıda sayılan klinik bulguların yanısıra bazı laboratuar verileri de önemlidir. Karaciğer fonksiyon tesleri (özellikle SGOT ve LDH) yüksekliği, lökopeni (beyaz küre sayısı düşüklüğü), lenfositoz (lenfosit sayısı artması), ciddi trombositopeni (trombosit sayısının önemli ölçüde azalması), CPK (kreatin fosfokinaz) yüksekliği tesbit edilir.


Bu hastalık bazı olgularda ağır seyredebilir; karaciğer ve böbrek yetmezliği, DIC (yaygın damar içi pıhlaşma bozukluğu) görülür. Bu durumda hastaya kan ve kan ürünleri de verilir. Çoğunluğu oluşturan diğer olgularda ise hafif seyreder; ilaç tedavisi ile iyileşme gösterir.
  Bu hastalık daha çok kırsal bölgelerde görüldüğü için tarım ilacı zehirlenmeleri ile karıştırılabilir. Ayrıca yine Ricketsia grubu mikropların oluşturduğu Leime Hastalığı ve Weil Hastalığı ile de karışabilir. Ayırıcı tanıda bunlar da göz önünde tutulmalıdır. 
  Tedavisinde Doksisiklin (antibiyotik) kullanılır.

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Ehrlichiosis ilgili konular