Ejderha

Ejderha türlü biçimlerde tasarlanan korkunç bir masal canavarı. Çin’de çizilen birçok motifleri vardır. Farsçada “büyük yılan” anlamında kullanılan bu kelime, dilimize “korkunç canavar” manasında geçmiştir. Milletlerin mitolojisinde yer alan ejderhaların ortak motifi; aslan pençeli, yılan kuyruklu, pullu derili, kanatlı ve ateş saçan burun delikli olacak şekildedir. Yedi başlı olanları vardır.

Ejderha Alm. Drache m, Fr. Dragon m, İng. Dragon. Türlü biçimlerde tasarlanan korkunç bir masal canavarı. Çin’de çizilen birçok motifleri vardır. Farsçada “büyük yılan” anlamında kullanılan bu kelime, dilimize “korkunç canavar” manasında geçmiştir. Milletlerin mitolojisinde yer alan ejderhaların ortak motifi; aslan pençeli, yılan kuyruklu, pullu derili, kanatlı ve ateş saçan burun delikli olacak şekildedir. Yedi başlı olanları vardır. Saldırırken alev püskürürler. Efsanelerde hazineleri bekler, insanları esir ederler. Bu korkunç canavarlar her defasında bir masal kahramanı tarafından öldürülür, böylece zulümleri son bulur.

Efsanevi bir yaratık olan ejderha (Türkçesi Evren) çoğunlukla büyüsel veya ruhani güçlere, özelliklere sahip, kuvvetli ve büyük bir kertenkele veya başka bir sürüngen olarak tasvir edilmiş, anımlanmıştır.Genellikle ağızlarından ateş çıkardıkları da söylenmektedir. Batı tasvirleri genellikle kanatlıyken, Doğu'daki tasvirlerde genellikle kanat bulunmaz. Ejderhalarınkine benzer özellikler içeren efsanevi yaratıklar neredeyse her kültürde mevcuttur. Hatta ejderha Çin ve diğer Uzak Doğu ülkelerinin simgesidir. Ve çoğu zaman iki yüzlü düşmanları belirtmek için 2 başlı ejderha deyimi kullanılır.

Avrupada uğursuzluk getirdiklerine innanılır ;fakat uzakdoğuda uğur ejderha ile bir tutulur.Çin de oniki burçtan biri ejderhadır.Avrupada pek çok efsanede kötü karakterdir;fakat uzakdoğuda ejderhalar sonsuz iyilik ve bilgelik getirdiklerine inanılır.Pek çok insan ejderhaların gerçekte yaşayıp yaşamadığı konusunda tartışmalar yapılmıştır ,ve hala yapılmaktadır.Hatta ejderhalar hakkında belgeseller bile yapılmaktadır.Şüphesizki geçmişte bulunan(bazı istisnalar hariç)ve ejderha iskeleti sanılan iskeletler dinozor iskeletleridir.Efsanelere göre yumurtlarlar.Bazı mitlere göre yavrularına karşı şaşırtıcı derecede iyi anne olabilirler.Hazine biriktirirler ve onları korurlar.Dünyanın hemen her yerinde ejderha efsanelerine rastlamak mümkündür.

"Kainat, acun, var olan her şeyin tümü" gibi anlamlarda kullandığımız evren sözcüğü de etimolojik olarak kökenini ejderha figüründen almaktadır. Türk mitolojisinde dünyanın bir ya da daha fazla ejderha tarafından döndürüldüğü yani "evrildiği" düşünülürdü. Bu ejderhaya da "eviren" denirdi. Daha sonra "i" harfi düşmüş ve sözcük "evren" halini almıştır.

Diğer anlamları

Ejderha

Türkçe Ejderha kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Draco, dragon

Ejderha

Türlü biçimlerde tasarlanan korkunç bir masal canavarı, ejder, dragon:
"Milyonlarca insanın tek gözleri, tek kollarıyla bir ejderha ile kavga etmek için bekleştiklerini düşünüyorum."- S. F. Abasıyanık.

Ejderha

Türkçe Ejderha kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Draco, dragon

Ejderha

Türkçe Ejderha kelimesinin Fransızca karşılığı.
dragon [le]

Ejderha

Türkçe Ejderha kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Drache

Ejderha

Türkçe Ejderha kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Draco, dragon

Ejderha

Türkçe Ejderha kelimesinin Fransızca karşılığı.
dragon [le]

Ejderha

Türkçe Ejderha kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Drache

Ejderha

Türkçe Ejderha kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Draco, dragon

Ejderha

Türkçe Ejderha kelimesinin Fransızca karşılığı.
dragon [le]

Ejderha

Türkçe Ejderha kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Drache

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Ejderha
Ejderha