Ek ücret

Ek Ücret Alm. Johnne benleistungen, Fr. Suppléments de salaire, İng. Fringe benefits. Üretime emeğiyle iştirak edenlerin, emeğinin karşılığına sağlanan her türlü ek menfaatler. On dokuzuncu yüzyılın sonlarına kadar işçiye ödenen ücret emeğinin karşılığı olarak işverenin ödediği meblağ şeklindeydi. Halbuki günümüzde bu düşünce oldukça değişmiştir. Memleketimizde Özellikle 1950 yılından sonra, işçilerin sosyal alanda aldıkları pekçok hak ile eskisinden

Ek Ücret Alm. Johnne benleistungen, Fr. Suppléments de salaire, İng. Fringe benefits. Üretime emeğiyle iştirak edenlerin, emeğinin karşılığına sağlanan her türlü ek menfaatler.

On dokuzuncu yüzyılın sonlarına kadar işçiye ödenen ücret emeğinin karşılığı olarak işverenin ödediği meblağ şeklindeydi. Halbuki günümüzde bu düşünce oldukça değişmiştir. Memleketimizde Özellikle 1950 yılından sonra, işçilerin sosyal alanda aldıkları pekçok hak ile eskisinden çok farklı duruma gelmiştir. Ücret sadece emek karşılığı olmayıp, ücrete eklenen çeşitli menfaatler şeklini almıştır. İşçi emeğinin karşılığı olan asıl ücrete yapılan ilavelerin kaynakları değişiktir. Bunların bazısı işverenin kendiliğinden işçilere sağladığı ayni ve nakdi menfaatlerdir. Bunların dışında işçiye kardan pay ayırmak, işçiler için sosyal tesisler kurmak, ikramiye, yemek, yakacak parası, giyecek parası vermek gibi hususlar sayılabilir. Bunlar işletmenin verimliliğine bağlı olarak artan ve ücrete eklenen menfaatler olarak ortaya çıkmaktadırlar.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Diğer anlamları

ek ücret

Türkçe ek ücret kelimelerinin Fransızca karşılığı.
salaire supplémentaire

ek ücret

Türkçe ek ücret kelimelerinin Almanca karşılığı.
Zuschlag

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Ek ücret ilgili konular

 • ücret

  Ücret, Marksist ekonomi politik anlayışta, Klasik iktisat'tan farklı olarak emeğin değeri ya da fiyatı değildir. Aksine Marks, bu noktada klas
 • Tellal

  Tellal Satılacak malı ve bir haberi halka bağırarak duyuran kişi. Taraflardan hiçbirinin temsilcisi, vekili, memuru veya acentesi gibi sıfatlar
 • Asgari ücret

  ASGARİ ÜCRET Alm. Mindestlohn (m), Fr. Salaire minimum (m), İng. Minimum wage. İşverenin, işçiye ödemek zorunda olduğu en düşük ücret. As
 • Ek ücret

  Ek Ücret Alm. Johnne benleistungen, Fr. Suppléments de salaire, İng. Fringe benefits. Üretime emeğiyle iştirak edenlerin, emeğinin karşılığ
 • Arthur Cecil Pigou

  Arthur Cecil Pigou, İngiliz iktisatçısı. 1902'de Cambridge Üniversitesi'nde öğretim üyesi oldu. İktisatta "Cambridge Okulu" nun ileri gelenle
 • Takse pulu

  Takse pulu posta ücreti ödenmeyen gönderilerden cezalı posta ücreti alınmasında kullanılan pulların adıdır.
 • Arzuhâlci

  Arzuhâlci, ücret karşılığında mektup, dilekçe vs. yazan kişi.