ekber

Ekber (1542-1605), Hindistan'daki Babürlüler devletinin en büyük imparatoruydu. Cengiz Han ve Timur'un soyundan geliyordu. ...

EKBER (türkçe) anlamı
1. Daha büyük
2. en büyük.
EKBER (türkçe) anlamı
3. (Arapça) Erkek ismi - Daha büyük
4. çok büyük
5. en büyük
6. pek büyük
7. azam. -Allah'ın sıfatlanndandır. Kur'an-ı Kerim'de 23 yerde geçer. İsim olarak kullanılması iyi değildir. Hindistan'a hakim olan Türk hükümdarı.

Ekber hakkında bilgiler

Ekber (1542-1605), Hindistan'daki Babürlüler devletinin en büyük imparatoruydu. Cengiz Han ve Timur'un soyundan geliyordu. Ekber, 1556'da henüz 14 yaşındayken tahta çıktı. İlk dört yıl devleti, onun adına Bayram Han yönetti. 18 yaşına bastığında iktidarı ele alan Ekber'in bütün Hindistan'a egemen olmak için giriştiği seferleri tam 40 yıl sürdü. 1601'e gelindiğinde Ekber amacına ulaşmıştı. Ülkeyi 15 eyalete bölerek yönetti. Ekber, 1569'da Hindu ve İslam mimarisinin ortak özelliklerini taşıyan görkemli Fethpur Sikri kentini kurdurdu ve başkenti Agra'dan buraya taşıdı. Ancak su kaynakları yetersiz kaldığı için 1586'da Delhi'yi başkent yaptı. Ekber, Hindistan'da birliği sağlayabilmek için Hindu ve Müslüman ayrılığına son vermeyi amaçladı. Müslüman olmasına karşın Hindu bir prensesle evlendi. Karşılıklı hoşgörü ve dostluk ilkesine dayanan bir öğreti geliştirdi. Ne var ki, Din-i İlahı olarak adlandırılan bu öğreti her iki toplulukta da ilgi görmedi. Ekber, 16 Ekim 1605'te Agra'da öldü. Ekber, Hint geleneğinin yüzlerce yıllık adaletsiz uygulamalarına son verdi ve adil mahkemeler kurdu. Vergi toplamada adaletli olmaya önem verdi. Hindu ve Müslümanların kendi geleneklerine göre yargılandıkları bir hukuk düzeni geliştirdi. Fethpur Sikri'ni, mimarların yanı sıra bilgin, şair, edebiyatçı ve ressamların bir araya geldiği bir sanat merkezine dönüştürdü. Ekber, Türk-İslam mimarisi en güzel yapıtlarının yapılmasını sağladı. Bunların başında Fethpur Sikri'deki beş katlı Türki Sultana Sarayı, 1602'de Handeş'in fethi anısına yapılan ve dünyanın en büyük kapılarından Bülend Dervaze ile Lahor'daki Aynalı Saray sayılabilir.

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki ekber maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Ali Ekber Çiçek

Ali Ekber Çiçek 1935 yılında Erzincan'da doğan Ali Ekber Çiçek, babasını 1939 Erzincan depreminde yitirdi ve küçük yaşlarda rençberlik yapmaya başladı. Bu arada bağlamayı öğrendi ve cem toplantılarında kulağı Alevi deyişleri ve ezgileriyle doldu. İlkokul öğreniminden ...

Ekber Şah

Ekber Şah Babürlü Türk İmparatorluğunun üçüncü hükümdarı. Babür Şahın torunu ve Hümayun ile Hamide Banu’nun oğludur. Hümayun’un, Sir Han ile mücadelesi esnasında uğradığı ağır bir mağlubiyet üzerine, ailesi ile birlikte iltica ettiği Ömerkot’ta 1542’de ...

Ali Ekber çicek

Ali Ekber Çiçek, (d. 1935, Ulalar Köyü-Erzincan – ö.

El-Fıkhu'l-Ekber

el-Fıkhu`l-Ekber, Ebu Hanife`nin akaid konusundaki bir eseridir. Birçok defa Türkçeye çevrilmiştir.

Fıkhu'l-Ekber

el-Fıkhu'l-Ekber, Ebu Hanife'nin akaid konusundaki bir eseridir. Birçok defa Türkçeye çevrilmiştir.

Fıkhu'l Ekber

el-Fıkhu'l-Ekber, Ebu Hanife'nin akaid konusundaki bir eseridir. Birçok defa Türkçeye çevrilmiştir.

Fıkhul-Ekber

el-Fıkhu'l-Ekber, Ebu Hanife'nin akaid konusundaki bir eseridir. Birçok defa Türkçeye çevrilmiştir.