Ekim Manifestosu

Kısaca: Ekim Manifestosu (Rusça: Октя́брьский манифе́ст, ''Oktiyabrski Manifest''), Rusya tarihinde mutlakiyet rejimini sona erdiren ve anayasal monarşi çağını açan 30 Ekim 1905 tarihli belge. ...devamı ☟

Ekim Manifestosu (Rusça: Октя́брьский манифе́ст, Oktiyabrski Manifest), Rusya tarihinde mutlakiyet rejimini sona erdiren ve anayasal monarşi çağını açan 30 Ekim 1905 tarihli belge. Çar II. Nikolay tarafından yayımlanmıştır. 1905 Rus Devrimi'ne yol açan olayların baskısı altında II. Nikolay, askeri diktatörlük ya da anayasal sistem arasında bir seçim yapmak zorunda kaldı. Sergey Yulyeviç Vitte'nin öğüdüne uyarak Ekim Manifestosu'nu yayımladı. Manifesto konuşma, basın ve örgütlenme özgürlüğü gibi yurttaşlık haklarını güvence altına almayı, oy hakkını genişletmeyi ve üyeleri halk tarafından seçilen bir yasama organı (Duma) oluşturmayı vaat ediyordu. Böylelikle yasalar, ancak bu organın onayından geçtikten sonra kabul edilecekti. Manifesto, 1905 Devrimi'ne katılmış olan ılımlıların önemli bir bölümünün isteklerine karşılık vererek hükümet karşıtı güçleri zayıflattı ve devrimin bastırılmasını sağladı. Hükümet ancak bundan sonra, manifestoda vaat edilenleri yerine getirmeye yanaştı. 23 Nisan 1906'da anayasa yerine geçmek üzere Temel Yasalar çıkartıldı. Kurulan Duma'da bir yerine iki meclis vardı ve bunlardan yalnızca birinin üyeleri halk tarafından seçiliyordu. Üstelik Duma'nın, bütçe üzerinde ancak sınırlı bir denetim gücü vardı ve yürütmeyi hiçbir biçimde denetleyemiyordu. Buna ek olarak Temel Yasalar'ın sağladığı yurttaşlık hakları ve oy hakkı manifestoda vaat edilenlerden daha kısıtlıydı. Bolşevikler, kitlelere, Ekim Manifestosu'nu bir tuzak olduğunu açıkladılar. Hükümetin Manifestonun yayınlanmasından sonraki davranışını provokasyon olarak nitelediler. Bolşevikler, işçileri silahlanmaya, silahlı ayaklanma için hazırlık yapmaya çağırdılar.

Kaynakça

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kinoglaz Manifestosu
6 yıl önce

Kinoglaz Manifestosu Sine-göz olarak da bilinen sinema kuramıdır. Üçlü Konsül: Dziga Vertov, Mikhail Kaufmann ve Elizaveta Svilosa'dan oluşan ve sine-göz...

Kinoglaz Manifestosu, Bolşevik, Dziga Vertov, Montaj (sinema), Sosyalizm, Ajit-tren, Kameranın, Filmi, Mikhail Kaufmann, Elizaveta Svilosa, 1917 ekim devrimi
Dadaizm
3 yıl önce

(Türkçe)) Dada Manifestosu Hugo Ball (1916) 24 Eylül 2005 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Tristan Tzara'nın Dada Manifestosu (1918) ve Dada...

Dadaizm, 1. Dünya Savaşı, 1922, Andre Breton, Burjuva, Gerçeküstücülük, Louis Aragon, Neo-Dada, Paul Eluard, Radikal Dadacı Manifesto, Tristan Tzara
Fütürist Bildirge
6 yıl önce

Şubat 1909. 9 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Mayıs 2020.  Fütürist Manifesto (Türkçe) Fütürizm Manifestosu (İtalyanca) Fütürist...

Don't be evil
6 yıl önce

daha sonraları "'Don't Be Evil' manifestosu olarak adlandırıldı)'da yer alan S-1 Formundaki prospektüslere eklenmiştir. Ekim 2015'te Google şirketinin Alphabet...

Türk Edebiyatında Şiir
6 yıl önce

Şiir Manifestosu Yenibinyıl Şiir Bildirisi Dördüncü Yeni Şiir Bildirisi Soylu Yenilikçi Şiir Manifestosu Parçalı Ham Manifesto Madde Akımı Manifestosu ^...

Türk edebiyatında şiir, 1839, 1860, 1874, 1896, 1901, 1909, 1912, 1921, 1939, 1970
Mondros Mütarekesi
3 yıl önce

taşır. Türk Kurtuluş Savaşı'nın siyasi manifestosu olan Mîsâk-ı Millî Beyannamesinin birinci maddesi, "30 Ekim 1918 tarihli anlaşmanın çizdiği hudutlar...

William O'Brien
6 yıl önce

üstlendi. Ekimde gazetenin kapatılmasının ardından Parnell ve öteki milliyetçilerle birlikte tutuklandı. Hapisteyken hazırladığı Kiraya Hayır Manifestosu (Land...

Sınıf mücadelesi
6 yıl önce

Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi, İletişim Yayınları. ^ "Komünist Parti Manifestosu". 22 Şubat 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Mart...

Sınıf mücadelesi, ,