ekin

Buğday (Triticum), buğdaygiller familyasından bütün dünyada ıslahı yapılmış tek yıllık otsu bitki cinsi. Değişik araştırmacıların yaptıkları araştırmaların ışığında buğdayın gen merkezi olarak Anadolu, Batı İran ve Kafkasya kabul edilir.

Ekin

Ekin ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Buğday

ekin

tahılın tarlaya atıldığı andan harman oluncaya değin aldığı duruma verilen ad. ºhars.

ekin

(Türkçe) Kadın ismi 1. Ekilmiş tahılın sürmüşü, tarlada bitmiş tahıl. 2. - Kültür.

ekin

1 . Tahılın tarlaya atıldığı andan harman oluncaya kadar aldığı durum:
"Yağmur vaktinde ve yeterince yağmalı; ekinlere kına, pancarlara kurt düşmemeli."- T. Buğra.
2 . Kültür, hars.

ekin

Türkçe ekin kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. crop, growing grain, corn, cropper v. sow, plant, crop, inseminate, set, set out, sprinkle, tame

ekin

Türkçe ekin kelimesinin Fransızca karşılığı.
moisson [la]

ekin

Türkçe ekin kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Getreide, Saat

Yanıtlar