eklemeli

bitişken.

eklemeli

Türkçe eklemeli kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. agglutinative, causing to unite or combine, adhesive n. joint, articulation, arthrosis, knuckle, link, linkage n. adding, addition, extension, affiliation, annexation, apposition, supplementation

Yanıtlar