Ekminezi

Kısaca: Ekminezi hipnoz veya psikolojik ayrışma içindeki süjede içinde bulunduğu yaşamdaki veya geçmiş yaşamlarındaki (reenkarnasyonlarındaki) izlenimlerin tekrar canlanmasına ve bunu sağlayan yönteme verilen addır. ...devamı ☟

Ekminezi hipnoz veya psikolojik ayrışma içindeki süjede içinde bulunduğu yaşamdaki veya geçmiş yaşamlarındaki (reenkarnasyonlarındaki) izlenimlerin tekrar canlanmasına ve bunu sağlayan yönteme verilen addır. Yöntem, reenkarnasyon olgusunu kabul etmeyen kimilerine bilimsel gelmese de, günümüzde "past-life regression" adı altında psikoterapide psikoterapist hekimlerce, çeşitli üniversitelerdeki parapsikoloji kürsülerinde parapsikologlarca ve özellikle A.B.D.’nde yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. A.B.D.’li psikolog Helen Wambach bu yöntemi 1088 süje üzerinde uygulamıştır. Yöntem Fransızcada ecmnésie olarak yazılır. Terim Grekçe'deki ektos ("dışında") ve mnimi ("hafıza") sözcüklerinden türetilmiş olup ilk kez Dr. Pitre tarafından kullanılmıştır.

Ayrıca bakınız

hipnoz

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Doğum işareti (spiritüalizmde)
4 yıl önce

yaşamlarından kaynaklandığı ileri sürülen izlere verilen addır. Spiritüalistler ekminezi deneylerine dayanarak, geçmiş reenkarnasyona ait bir yaralanma izinin bazen...

Hipnoz
1 yıl önce

bağlılık duyma. Yönlendirilmeye ve yönetilmeye eğilimli olma Biyoterapi Ekminezi Hipnotizma Hipnotizör Katalepsi Kendi kendine telkin Letarji Manyetik akışkan...

Hipnoz, Değişik şuur halleri, Ekminezi, Franz Anton Mesmer, Hayvansal manyetizma, Hipnotizma, Hipnotizör, Mesmer metodu, Psikoloji, Spiritüalizm Portalı, Taslak
Metapsişik
1 yıl önce

dışarılaşması Düşünce aktarımı Düşünce okuma Eflüv Eflüvyoğrafi Ektoplazma Ekminezi Elongasyon Etken Fakülte (psişik yetenek) Fantom Glosolali İdeoplasti Kriptoskopi...

Metapsişik, Metapsişik
Ksenoglosi
4 yıl önce

Metapsişikçiler ksenoglosi fenomeninin iki durumda oluştuğunu bildirmektedirler: 1- Ekminezi deneyleri sırasında veya birtakım koşulların bir araya gelmesiyle oluşan...

Ksenoglosi, Ekminezi, Medyum, Medyumluk, Metapsişik, Reenkarnasyon, Ruh, Spiritüalizm Portalı, Trans, Charles Richet
Değişik şuur halleri
1 yıl önce

hali. Fragmantasyon (parçalanma) hali Hipnotik yolla geçmişe dönme hali (ekminezi sırasında geçmişi tekrar yaşarken içinde bulunulan şuur hali) Meditasyon...

Değişik şuur halleri, Beyin dalgaları, Durugörü, Ekminezi, Elektroansefalograf, Hipnoz, Meditasyon, Mistik, Paranormal, Parapsikoloji, Rüya
Reenkarnasyon
1 yıl önce

cycle Megami Tensei (MegaTen) Hayali anı sendromu (psikolojik kurmacalar) Ekminezi Ksenoglosi Ölüm-ötesi deneyimi Ruhsal eş Spatyum Perispri Yaşam planı Yeniden...

Reenkarnasyon, Ankh, Antik çağ, Brezilya, Budist, Budizm, Ekminezi, Gnostik, Hindu, Kabbala, Katharlar
Parapsikoloji
1 yıl önce

alan paranormal fotoğrafçılık. Bu alanda en tanınmış isim Ted Serios'tur. Ekminezi: Hipnoz veya "psikolojik ayrışma" içindeki süjede (denekte) içinde bulunduğu...

Parapsikoloji, Analjezi, Backster etkisi, Beden-dışı deneyim, Bitkisel psişizm, Değişik şuur halleri, Durugörü, Empati, Felaket belirtisi, Ganzfeld uyarımı, Geller etkisi