Ekonometri

Ekonomik kuramların istatistiksel ve matematiksel yöntemlerle sınanmasını ve ekonomi ile ilgili verilerin yorumlanmasını sağlayan bilim dalıdır. Günümüzde daha güçlü bilgisayar ve yazılımların varlığıyla ekonometrik analizlerin gücü artmıştır.

Ekonometri

Ekonometri ekonomik kuramların istatistiksel ve matematiksel yöntemlerle sınanmasını ve ekonomi ile ilgili verilerin yorumlanmasını sağlayan bilim dalıdır. Günümüzde daha güçlü bilgisayar ve yazılımların varlığıyla ekonometrik analizlerin gücü artmıştır.

Ekonometri

ekonomik olayların açıklanmasında çok sayıda değişkeni göz önüne alarak ve karşılıklı bağıntılar kurarak, kuramsal çalışmaların deneylerle doğrulanmasını sağlayan matematiksel yöntem.

Ekonometri

Ekonomik olayların açıklanmasında çok sayıda değişkeni göz önüne alarak ve karşılıklı bağıntılar kurarak teorik çalışmaların deneylerle doğrulanmasını sağlayan matematiksel yöntem.

Ekonometri

Türkçe Ekonometri kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. econometrics, method of examining economics processes using mathematical and statistical methods (building of mathematical models)

Ekonometri

Türkçe Ekonometri kelimesinin Almanca karşılığı.
ökonomische Methodenlehre

İlgili konuları ara

Yanıtlar