Ekonomi, üretim, ticaret, dağıtım ve tüketim, ithalat ve ihracattan oluşan insan aktivitesidir. İnsanın ihtiyaçlarını karşılamada yapılan her türlü faaliyeti içerir.

EKONOMIK (türkçe) anlamı
1. ekonomiyle ilgili olan
2. ºiktisadi
3. az masraflı
4. kazançlı
5. hesaplı
6. iktisatlı
ºiktisadi.
EKONOMIK (türkçe) anlamı
7. 1 . Ekonomi ile ilgili olan
8. iktisadi
9. Bugüne kadar ekonomik bakımdan ne sıkıntılar çektiğimizi bir biz biliriz.- Y. K. Karaosmanoğlu.
10. 2 . Az masraflı
11. kazançlı
12. hesaplı
13. iktisadi
14. 3 . mecazKolay kullanılabilen:
15. Matematik dili ayrıca en ekonomik dildir.- H. Taner.
16. Atasözü
17. deyim ve birleşik fiiller
18. ekonomik davranmak
EKONOMIK (türkçe) ingilizcesi
1. adj. economic
2. economical
EKONOMIK (türkçe) fransızcası
1. économique
EKONOMIK (türkçe) almancası
1. adj. ökonomisch
2. wirtschaftlich

Ekonomik hakkında bilgiler

ekonomik ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: İktisat

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Avrupa Ekonomik Topluluğu

Avrupa Ekonomik Topluluğu Avrupa Kömür Çelik Topluluğu'nu 18 Mayıs 1951'de kuran altı üye (Belçika, Federal Almanya, Fransa, İtalya, Lüksemburg ve Hollanda) 25 Mart 1957'de kısaca Roma Antlaşması olarak anılan Avrupa Ekonomik Topluluğu'nu kurdu. AET, resmen 1958 yılının başında ...

Ekonomik Büyüme

İktisadi büyüme, bir iktisatta zaman içinde mal ve hizmet üretimi miktarında artış olmasıdır ve para yaratımında artış olmasına bağlıdır. Büyüme, geleneksel olarak reel (gayri safi yurtiçi hasıla) veya reel GSYİH artış oranı yüzdeleriyle ölçülür.

Ekonomik Kriz

Finansal krizler terimi finansal kuruluşlar ya da mal varlıklarının büyük bir bölümünün aniden değerini kaybetmesi gibi çeşitli durumlar için kabul görmüş bir terimdir. 19. yüzyıldaki ve 20. yüzyılın başındaki birçok finansal kriz, banka panikleri ve bu paniklerle birlikte ...

Wake Adası - Ekonomik Göstergeler

Ekonomiye genel bakış: Ekonomik etkinlik adada anlaşmalı bulunan şahıslara hizmetle sınırlıdır. Gıda ve sanayi malları ithal edilmektedir.

Şili - Ekonomik Göstergeler

Ekonomiye genel bakış: Şili, köklü ve başarılı bir serbest piyasa ekonomisine sahiptir. 1990 Mart ayından sonra ordudan ülkeyi devralan sivil hükümetler, ekonomide hükümetin rolünü kısmaya devam ederken sosyal programlar için kamu harcamaları önemini değiştirmiştir. Gayri ...

Svalbard - Ekonomik Göstergeler

Ekonomik yardım ve güvence: 8.

Ruanda - Ekonomik Göstergeler

GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 6.4 milyar $ (2000 verileri)GSYİH - reel büyüme oranı: %5.8 (2000 verileri)GSYİH - sektörel bileşim: tarım: %40endüstri: %20hizmet: %40 (2000 verileri)Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %4 (2000)İş gücü: 3.6 milyonSektörlere göre ...

Portekiz - Ekonomik Göstergeler

GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 159 milyar $ (2000 verileri)GSYİH - reel büyüme oranı: %2.7 (2000 verileri)GSYİH - sektörel bileşim: tarım: %4endüstri: %36hizmet: %60 (1999 verileri)Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %2.8 (2000 verileri)İş gücü: 5 milyon (1999)Sektörlere ...