Ekonomik, Sosyal Ve K��Lt��Rel Haklar

AFESD

AFESD (Arab Fund for Economic and Social Development), Kuveyt merkezli Arap Ülkeleri Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Fonudur.

Arap Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Fonu

AFESD (Arab Fund for Economic and Social Development), Kuveyt merkezli Arap Ülkeleri Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Fonudur. Arap Ligi`ne üye ülkelerin hepsi bu fona da üyedir.

İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi

İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (İngilizce: Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for

Sosyal ekonomi

Sosyal ekonomi kavramı, “halk ekonomisi” ,“dayanışma ekonomisi”, “toplum kalkınması veya ekonomisi” ve “kooperatif ekonomisi” olarak da adlandırılmaktadır

Ekonomi

İktisadi

İktisad

İktisât

ekonomist

Ekonomist (iktisatçı): Ekonomi ile ilgili kavramlar ve kuramlar hakkında çalışan, bunları geliştiren, uygulayan ve ekonomik politikalar hakkında yazı yazan kişiye denir.