Ekonomik küresel kriz

2008 Ekonomik Krizi, 2008 yılının son aylarında ortaya çıkan ve dünyanın birçok ülkelerini olumsuz yönde etkileyen ekonomik gelişmelerdir. 1929 Dünya Ekonomik Bunalımıyla kıyaslanan bu kriz özellikle Eylül 2008 ayında gözle görülür hale gelmiştir.

Ekonomik küresel kriz

Ekonomik küresel kriz ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: 2008-2012 Küresel Ekonomik Kriz

Yanıtlar