Ekrem Zeki Ün

Yapıtlarını sürekli bir arayışın ürünleri olarak veren Ün, bestelediği her yeni yapıtında kendini yenilemeyi öngörerek önceki yaratılarını beğenmediğini açıklamış, özeleştirel yaklaşımdan güç almıştır.İstiklal Marşı’nın bestecisi ve Orkestra şefi Osman Zeki Üngör’ün oğlu olan Ekrem Zeki, 14 yaşındayken devlet bursuyla Paris’e gönderilerek, Ecole Normale de Musique’de altı yıl öğrenim yapmış, Line Talluel, Marcel Chailley ve Jacqyes Thibaund ile keman, L.

Yapıtlarını sürekli bir arayışın ürünleri olarak veren Ün, bestelediği her yeni yapıtında kendini yenilemeyi öngörerek önceki yaratılarını beğenmediğini açıklamış, özeleştirel yaklaşımdan güç almıştır.

İstiklal Marşı’nın bestecisi ve Orkestra şefi Osman Zeki Üngör’ün oğlu olan Ekrem Zeki, 14 yaşındayken devlet bursuyla Paris’e gönderilerek, Ecole Normale de Musique’de altı yıl öğrenim yapmış, Line Talluel, Marcel Chailley ve Jacqyes Thibaund ile keman, L. Laurant ve Alexander Cellier ile armoni çalışmıştır. Paris’teki son iki yılında ise Georges Dandolet’ten kompozisyon dersleri almıştır. 1930 yılında yurda dönen Ün, babasının müdürlük yaptığı Musıki Öğretmen okulu’na öğretmen olmuş, 1934 yılında İstanbul’a yerleşerek öğretmenliğini sürdürmüş, 1938’de piyanist Verda Ün ile evlenmiştir. 1945 yılında İstanbul Belediye Konservatuarı’nda keman öğretmenliğine getirilmiş ve konservatuar öğrenci orkestrasını yönetmeye başlamıştır. Ayrıca İstanbul Şehir Orkestrasını da konuk şef olarak yönetmiş, Cemal Reşit Rey’in çalışmalarına destek olmuştur.Fransa’da öğrenciyken besteler yapmaya başlayan Ekrem Zeki Ün, ilk yıllarda izlenimciliğin etkisindedir. Daha sonra Henri Bergson’un felsefesine yakınlık göstermiş, 1934 yılından sonra ise makamsal müziğimizden yararlanmıştır. Besteciliğinin son dönemi kabul edilen 1965 sonrası yapıtlarında “doğu mistisizmi”ne özgün bir yaklaşım getirmiştir.Ün’ün “eğitimci” yönü de önemlidir. Sadece konservatuarda değil, İstanbul’daki öğretmen okulunda, hatta ortaokul ve liselerde eğitimci olarak çalışmıştır. Onun eğitimci anlayışı “uluslar arası düzey”i Türkiye’de benimsetmeye yöneliktir. Bu görüşünü yaygınlaştırmak amacıyla eğitsel amaçlı çok sayıda kitap yazmıştır.Ekrem Zeki Ün’ün yapıtlarının yayın ve seslendirme hakları ailesindedir. Ün’ün başlıca yapıtları şunlardır:ORKESTRA YAPITLARI1) “Yurdum”, senfonik şiir, 1955.2) “Rapsodi”, viyolonsel ve orkestra için, 1956.3) “Suit”, solo obua, timpani ve yaylılar için, 1969.4) “Rapsodi”, flüt ve yaylılar için, 1972.5) “Beyaz Geceler”, timpani ve yaylılar için, 1976.KONÇERTOLARI1) “Piyano Konçertosu No:1”, 1955.2) “İngiliz Kornosu için Konçerto”, yaylılar orkestrası için, 1956.3) “Keman Konçertosu”, 1961 – 1981.4) “Flüt Konçertosu”, yaylılar orkestrası için, 1975.5) “Piyano Konçertosu No:2”, 1976.ODA MÜZİĞİ YAPITLARI1) “Yunus’un Mezarında”, flüt ve piyano için, 1933.2) “Ülkem”, viyolonsel ve piyano için, 1933.3) “Andante”, solo keman ve yaylılar dörtlüsü için, 1933.4) “Yaylılar Dörtlüsü No: 2”, 1935.5) “Yaylılar Dörtlüsü No: 3”, 1937.6) “İki Keman için Parçalar”, 1951.7) “Trio”, yaylılar için, 1952.8) “Obualı Kuartet”, 1954.9) “Duo”, iki keman için, 1959.10) “Sonat”, keman ve piyano için, 1963.11)“Balkan Havaları”,yaylılar dörtlüsü için, 1964.12)“Oynak”, yaylılar dörtlüsü için.13)“Sonat”, obua ve piyano için, 1971.14)“Söyleşi”, obua ve klarnet için, 1977.15)“Sonatin”, obua ve piyano için, 1973.16)“Trio”, obua, klarnet ve piyano için, 1979.17)“Sözsüz Türkü”, viyolonsel ve piyano için, 1980.18)“Bağdaşmazlık”, iki gitar için, 1982.19)“Duo”, keman ve viyola için, 1985.ŞAN VE PİYANO ESERLERİ1) “La flüte de Jade”, 1928.2) “Les Chanson de Bilitis”, 1928.3) “Kel Emin Türküsü”, 1932.4) “Yosmanın Türküsü”, 1932.5) “Zile Türküsü”, 1933.6) “İki Melodi”, 1934.7) “Ses ve Piyano için Üç Parça”, 1963.8) “Üç Nefes”, 1970.9) “Kozanoğlu, Köroğlu, Dadaloğlu”, 1970.KORO ESERLERİ1) “Manastır Türküsü”, 1959.2) “Asya’dan Geliş ve Aydın Türküsü”, 1971.3) “Ölüm için Ağıt”, koro, yaylılar ve vurmalı çalgılar için, 1971.4) “Dağlar”, 1979.PİYANO ESERLERİ1) “Duyuş”, 1934.2) “İki Piyano Parçası”, 1934.3) “Sonat”, 1956.4) “İlkel Duyuş”, 1959.5) “Prelüd”, 1959.6) “Piyano için Küçük Parçalar”, 1960.7) “Doğaç, Güzelleme, Yiğitleme”, 1962.8) “Köçekçe”, 1962.9) “Kaşık Havası”, 1970.10)“Çocuklar için”, 1970.11)“Alp Ertunga”, 1972.SOLO ÇALGI ESERLERİ1) “Fuga”, Tartini’den düzenleme, keman için, 1934.2) “Tema ve Çeşitlemeler”, keman için, 1970.3) “Yudumluk”, keman için, 1972.4) “Sonatin”, klavsen için, 1976.5) “Ardış”, klavsen için, 1978.6) “Prelüd”, gitar için, 1982.


İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Ekrem Zeki Ün ilgili konular

 • Çağdaş Türk Sanat Müziği

  Daha 19. yüzyılın ortalarına doğru, Osmanlı müziğinde Batı etkileri görülmeye başlanmış, yüzyılın sonlarına doğru ise bu etkiler ol
 • Cemal Reşit Rey

  Cemal Reşit Rey (1904-1985) çoksesli bestecilerin öncülerinden, aynı zamanda bir orkestra şefi, piyanist ve öğretmen olarak da hizmet vermişt
 • Ethem Zeki Ün

  İlk müzik derslerini babası Zeki Üngör'den alan çağdaş Türk müziği bestecisi, kemancı ve eğitimci Ethem Zeki Ün 1910 yılında İstanbul
 • Adnan Çoker

  Adnan Çoker 20 Ekim 1927'de İstanbul Süleymaniye'de doğdu. 1944-51 yılları arasında Güzel Sanatlar Akademisi Zeki Kocamemi Atölyesi?nde çal
 • Osman Zeki Üngör

  Osman Zeki Üngör (d. 1880, İstanbul - ö. 28 Şubat 1958, İstanbul), Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın ilk şefi ve İstiklâl Marşı
 • Ekrem Zeki Ün

  Yapıtlarını sürekli bir arayışın ürünleri olarak veren Ün, bestelediği her yeni yapıtında kendini yenilemeyi öngörerek önceki yaratıl
 • Zeki Üngör

  Osman Zeki Üngör (d. 1880, İstanbul - ö. 28 Şubat 1958, İstanbul) Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın ilk şefi ve İstiklal Marşı'n
 • Ekrem Reşit Rey

  Ekrem Reşit Rey (1900-1959)
 • Verda Ün

  Verda Ün (d. 22 Kasım 1919 - ö. 15 Şubat 2011, Bodrum) , Türk piyanist, eğitimci.