Ekson

Kısaca: Ekson, RNA işlemlenmesi sonucu oluşan ergin RNA'da yer alan bir nükleik asit dizisidir. Bir RNA transkriptinden uçbirleştirme işlemi ile çıkartılmayıp, bir mesajcı RNA (mRNA) veya protein kodlamayan fonksiyonel bir RNA'dan (tRNA veya rRNA gibi) bulunan dizilere ekson denir, ayrica, iki veya daha çok öncül RNA'da trans-uçbirleştirme yoluyla birbirlerine bağlanan diziler de eksondur. ...devamı ☟

Ekson, RNA işlemlenmesi sonucu oluşan ergin RNA'da yer alan bir nükleik asit dizisidir. Bir RNA transkriptinden uçbirleştirme işlemi ile çıkartılmayıp, bir mesajcı RNA (mRNA) veya protein kodlamayan fonksiyonel bir RNA'dan (tRNA veya rRNA gibi) bulunan dizilere ekson denir, ayrica, iki veya daha çok öncül RNA'da trans-uçbirleştirme yoluyla birbirlerine bağlanan diziler de eksondur. Kullanıma göre, ekson, DNA'daki dizi ya da o dizinin RNA transkriptindeki karşılığı anlamına gelir. Tarih Ekson terimi, Amerikan biyokimyacısı Walter Gilbert tarafından 1978'de türetilmiştir: :"Sistron kavramı yerini, ergin mRNA'da kaybolan bölgelerden oluşan bir transkripsiyon birimi kavramı almalı. Bu kaybolan bölgelerin intron (intragenic region dan kısaltma), bunların arasındaki bölgelerin de ekson (expressed regions) olarak adlandırılmasını öneriyorum." - Walter Gilbert, Nature 9 şubat. 501/1. Bu tanım ilk olarak çevirim öncesi uçbirleştirilen, protein kodlayan transkriptler için yapılmıştı. Daha sonra rRNA'danKister, K-P, Eckert,(1987) W.A., Characterization of an authentic intermediate in the self-splicing process of ribosomal precursor RNa in macronuclei of Tetrahymena thermophila Nucleic Acid research 15:1905-1920 ve tRNA'danValenzuela P, Venegas A, Weinberg F, Bishop R, Rutter WJ. (1978) Structure of yeast phenylalanine-tRNA genes: an intervening DNA segment within the region coding for the tRNA. Proc Natl Acad Sci U S A. 1978 Jan;75(1):190-4. çıkartılan diziler için de kullanıldı. Daha sonra, genomda birbirinden uzak bölgelerden kaynaklanıp trans-ligasyon ile birleştirilen dizileri için de kullanıldı.The transposition unit of variant surface glycoprotein gene 118 of Trypanosoma brucei. Presence of repeated elements at its border and absence of promoter-associated sequences. Liu AY, Van der Ploeg LH, Rijsewijk FA, Borst P. J Mol Biol. 1983 167(1):57-75 PMID: 6306255. Kaynakça

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Uçbirleştirme (genetik)
11 ay önce

kullanılmıştır (bkz. uç birleştirme (anlam ayrımı)). RNA'da ekson ve intronların keşfi üzerine bu terime ekson uçlarının birleştirilmesi kavramı da yüklenmiştir...

Dizi analizi
4 yıl önce

bölgelerin bulunması. Örneğin, dizi motifleri, okuma çerçeveleri, intron ve ekson sınırları, ve gen düzenleyici elemanlar. Genom haritalaması Homolog dizilerin...

Dizi analizi, Biyoenformatik, Biyoloji, Dizileme, Ekson, Genetik, Genom, Homolog, Kimya, Moleküler biyoloji, Monomer
Uç birleştirme (anlam ayrımı)
4 yıl önce

birleştirme (genetik) (İng. RNA splicing) RNA'da intronların çıkartılıp komşu ekson uçlarının birleştirilmesi. Protein uçbirleştirmesi (İng. Protein splicing)...

Apolipoprotein E
4 yıl önce

Apoliprotein C2'nin de dahil olduğu bir gen kümesinde bulunur. APOE geni, dört ekson ve üç introndan oluşan 3597 nükleotit uzunluğunda bir RNA molekülü kodlar...

Apolipoprotein E, Allel, Alzheimer Hastalığı, Ateroskleroz, Bağışıklık, Diyabet, HDL, Heterozigot, Kan, Karaciğer, Katabolizma
Elastin
11 ay önce

amino asitleri içerir. Elastinin her bölümü farklı bir ekson tarafından sentezlenir. Bu eksonlar 7. kromozomun 7q11.23 adlı lokusunda yer alırlar. Bazı...

HnRNP
4 yıl önce

PTB). PTB, splisozomun polipirimidin dizilerine bağlanmasına engel olarak ekson birleşmesini durdurur. Öncül-mRNA'ya bu proteinlerin bağlı olması, onun...

HnRNP, Hücre, MRNA, Pirimidin, Protein, Splicing, İntron, Polipirimidin dizisi bağlanma proteini, Komplementer, Protein K
Pankreatik lipaz
11 ay önce

lipoprotein lipaz, endotel lipaz ve gastrik/lingal lipaz genleri aynı ekson yapılarına sahiptir, kodladıkları proteinler de benzer amino asit dizileri...

Transkripsiyon (genetik)
11 ay önce

RNA/protein kompleksi vardır. Splisozom, intron-ekson sınırını tanıyıp RNA'yı o noktada keser, sonra da bitişik eksonları birleştirerek ergin mRNA'yı meydana getirir...

Transkripsiyon (genetik), 1965, 3` ucu, 5` ucu, AIDS, Adenin, Akış aşağı ve akış yukarı (DNA), Apoptoz, Arke, DNA çoğalması, E. coli