Ekspresyonist

Dışavurumculuk (ekspresyonizm), doğanın olduğu gibi temsili yerine duyguların ve iç dünyanın ön plana çıkarıldığı 20. yüzyıl sanat akımı. Politik istikrarsızlık ve ekonomik çöküntü ortamında Almanya'da pozitivizm ve naturalizm ve empresyonizm akimlarina karsi olarak ortaya çıkmıştır.

Ekspresyonist

Ekspresyonist ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Dışavurumculuk

Ekspresyonist

Dışa vurumcu.

Ekspresyonist

dışavurumcu.

Ekspresyonist

Türkçe Ekspresyonist kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. expressionist

Ekspresyonist

Türkçe Ekspresyonist kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Expressionist

Yanıtlar