Ekspresyonist mimarlık veya Dışavurumcu Mimarlık, modern mimarlık akımlarından biridir. Almanya’da I.

Ekspresyonist Mimarlık

Ekspresyonist Mimarlık ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Ekspresyonist mimarlık

Yanıtlar