El-H��D�� Bin El-Niz��R

Lúthien

Lúthien Tinúviel,Tolkien evreninde hayali bir kahraman.

Kennet ve Avon Kanalı üzerindeki kanal havuzları listesi

Kennet ve Avon kanalı Güney İngiltere'de bir kanaldır. Adı; Newbury'deki Kennet Nehri ile Bath'daki Avon Nehri ile bağlantı kuran Kennet ve Avon kanalı şirketinin orjinal rotası veya Reading ile Newbury arasındaki Kennet nehri gezintisi ve Bath ile Bristo...

ISO 639:e

ehl-i suffa

Ehl-i Suffa Hicret’ten sonra Medine’de Peygamber efendimizin yaptırdığı mescidin suffa denilen bölümünde barınan fakir ve kimsesiz sahabiler. Bunlar Medine’ye başka yerlerden hicret edip gelenlerdi. Sayıları on ile dört yüz arasında değişen bu sahabiler,...

Ömer bin Abdülaziz

Ömer bin Abdülaziz Emevi halifelerinin sekizincisi. Mısır valisi Abdülaziz bin Mervan'ın oğludur. Annesi, hazret-i Ömer'in oğlu asım'ın kızıdır. 679 (H.60) senesinde Medine'de doğdu. 720 (H.101) senesinde zehirlenerek şehit edildi. Babası Mısır valisi...

Almeria Emirliği

Almeria Emirliği, İspanya'nın Endülüs döneminde halifeliğin parçalanması sonucu kurulmuş Tavaif-ül Mülk devletçiklerinden biridir.

Muaviye bin Yezid

Muaviye bin Yezid üçüncü Emevi halifesi. Eshabı kiramdan hazret-i Muaviye'nin torunudur. 662 (H. 42)de doğdu. 683 (H. 64) senesinde babası Yezid'in vefatı üzerine Şam'da halife oldu. Son derece takvalı ve insaflı, dine tam uyan bir zattı. Halifeliğe geçti...

İbni Mukaffa

Ebu Muhammad Abdullah Ruzbih ibn Dadaveyh (d. tahmini 756), Abdullah İbn ül-Mukaffa, İbn ül-Mukaffa veya İbni Mukaffa olarak da tanınan Zerdüştlük'ten İslam'a geçmiş, İranlı düşünür. Asıl adı Ruzbih'dir.

Kuteybe bin Müslim

Kuteybe bin Müslim (d.y. 670-ö. 715, Fergana), Arap komutan, Afganistan ve Orta Asya'da yaptığı fetihlerle Emevi topraklarının sınırlarını genişletmiştir.

Saffariler

Saffariler İran'ın Sistan bölgesinde hüküm sürmüş bir hanedan. Kurucusu Yakub bin Leys-es-Saffar'dır. Yakub daha önce demirci, yani saffar olduğundan kurduğu emirliğe de bu ad verilmiştir. Yakub bin Leys mesleğini icra ederken, Tahiri Hanedanının adale...