Elam I��Mparatorlu��U

İmparator (anlam ayrımı)

İmparator şu anlamlara gelebilir:

princeps

Princeps (çoğul: ''principes''), Latince "birinci" anlamına gelen sözcük.

Tzykanisterion

Tzykanisterion () Sasani İmparatorluğu'ndan Bizans İmparatorluğu'na uyarlanmış bir çeşit polo oyunu olan ''tzykanion'' (τζυκάνιον, Farsça ''tshu-qan'') isimli oyunun oynandığı stadyumu verilen addır.

Yaşlı Faustina

Yaşlı Faustina

İmparatoriçe

Laskaris Hanedanı

Bizans İmparatoru

Frigya Hanedanı

Bizans İmparatorları