Elea Okulu

Kısaca: Elea Okulu, İtalya'nın batı kıyılarında yer alan Alento Irmağı'nın denize döküldüğü yerde kurulan ve bir Yunan kolonisi olan Elea (Elaia) kentinde kurulmuş bir felsefe okulu olduğu için bu adı alan ilk felsefe okullarının en önemlilerinden biridir. ...devamı ☟

Elea Okulu
Elea Okulu

Antikçağ Yunan düşüncesinde Ksenofanes ve onu izleyenlerce geliştirilen öğreti...Kloplon'lu Ksenofanes, Hellen kentlerinde yetmiş yıl süren bir geziden sonra Napoli’nin güneyindeki Elea'ya yerleşmiştir. çok tanrıcılığa karşı tek tanrı polemiğini orada yapmış, Homeros'la Hesiodos'a karşı çıkarak Tanrı'nın birliğini ve değişmezliğini savunmuştur. Birlik ve değişmezlik düşünceleri üstüne kurulan Elea öğretisi, Ksenofanes'in öğrencisi Parmenides'le gerçekleşmiştir. Melissos, Zenon, Gorgias gibi düşünürlerin sürdürdükleri bu öğreti, antikçağ Yunan felsefesinin genel diyalektik yapısı içinde olumsuz yanı tutar. Deney dışı usçuluğu, değişmezliği, saltıklığı savunur. Elea’lı Zeon’un devimi çürütmek için ileri sürdüğü çıkmazlar da ünlüdür, bunlara Zenon çıkmazları denir. Bu çıkmazlar gerçekte kolaylıkla çözülebilecek yanıltmacalardır. Felsefe tarihinde metafizik, Elalılarla başlamıştır. Elealılar bilginin kaynağını, duyguda ve deneyde değil, düşüncede bulurlar. Onlar için varlık birdir ve saltıktır, hiç değişmemiştir ve değişmeyecektir. Bununla beraber kavramsal diyalektiği, daha açık bir deyişle mantıksal kavramların diyalektik hareketini ilk kez ortaya atmakla Elealılar Hegel’in öncüleridir. Platon idealizminin gerçek temeli de Elealılardır. Ksenofanes’in, kendisi devimsiz olan tanrının sadece düşünmekle dünyayı kımıldattığı yolundaki metafizik varsayımı da Aristoteles metafiziğinin gerçek kaynağıdır. Elealı Parmenides’e göre sadece varlık vardır, dahası varlıkla düşünme aynı şeydir. Parmenides’e göre varolma ve yok olma duyuların hokkabazlığıdır, duyularsa bir düşten daha gerçek değildirler. Yer değiştirme, renk değiştirme vb. gibi insanların sözünü ettikleri şeyler sadece birer addırlar.Parmenides’e göre varlık ülkesinde sadece şu nitelikler geçerlidir: meydana gelmemiş, geçip gitmez, bölünmez, sürekli devimsiz, değişmez, aynı şeyde aynı şey, kendinde, toplu, bir, bütün...

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Abdera okulu
4 yıl önce

olgunluğa erişmiştir. Abdera Okulu'nun düşünce yapısı İyonya Okulu temeline dayanır ve tümüyle Elea Okulu'na karşıttır. Bölünmezcilik İyonya Okulu Elea Okulu...

Abdera okulu, Öksüz maddeler (Ekim 2006), Bağlantı tanıtmak, Demokritos, Empirist, Felsefe, Materyalist, Taslak, Abdera, Sofist, Güney Makedonya
Elealı Zenon
1 yıl önce

Sokratik öncesi bir Yunan filozofu ve Parmenides tarafından kurulan Elea Okulu'nun bir üyesiydi. Aristo, onu diyalektiğin mucidi olarak adlandırdı. Bertrand...

Elealı Zenon, Elealı Zenon
Megara okulu
1 yıl önce

Megara Okulu’nda mantığa önem verildiği bilinmektedir. Hatta Diodorus'un bir mantık sorusuna cevap veremediği için intihar ettiği söylenmektedir. Elea okulunun...

Megara okulu, Diyalektik, Eukleides, Sokratesçi okullar, Eristik, Elea okulu, Megara
Samoslu Melissus
4 yıl önce

Samoslu Melissus ya da Elealı Melissus, (d. MÖ 490; ö. MÖ 430), Elea Okulu'nun bilinen isimlerinden biri olmuş ve Sokrates öncesi düşünürler arasında yer...

Samoslu Melissus, Alcmaeon, Anaksagoras, Anaksimandros, Archytas, Atomculuk, Demokritos, Diyojen, Efes Okulu, Ege, Elea Okulu
Sokrates öncesi düşünürler
1 yıl önce

varsaydı. Adını Güney İtalya'da bulunan-şu ankiadıyla Velia- Elea şehrinden alan Elea okulu Birlik öğretisini savundu. Kolofon'lu (şu anki İzmir) Ksenofanes...

Sokrates öncesi düşünürler, Alcmaeon, Anaksagoras, Anaksimandros, Anaksimenes, Archytas, Atomculuk, Demokritos, Diyojen, Efes Okulu, Elea Okulu
Çoğulculuk Okulu
4 yıl önce

olduğunu ileri sürmüş, hem de etkin neden diye bir düşünce geliştirmiştir. Elea Okulu'nun düşüncelerinden oluşu reddetme yaklaşımını almıştır, öte yandan İyonya...

Çoğulculuk Okulu, Alcmaeon, Anaksagoras, Anaksimandros, Anaxagoras, Archytas, Atomculuk, Demokritos, Diyojen, Doğa felsefesi, Efes Okulu
Varlık
1 yıl önce

içeriğini oluşturur. İlk olarak Elea okulu'nun öncüsü Parmanides tarafından kullanıldığı sanılmaktadır. Farklı felsefe okullarında ya da akımlarında farklı anlam...

Varlık, Varlık
Antik Çağ felsefesi
1 yıl önce

gösterse de) şu şekilde sınıflandırılabilir: Milet Okulu Pisagorculuk Efes Okulu Elea Okulu Çoğulcu Okul Atomculuk Sofistler Sokrates Platon Aristoteles...

Antik Çağ felsefesi, Antik Çağ felsefesi