Electric

Diğer anlamları

Electric

1. anlamı s. elektrikle ilgili, elektrikli, elektriki, elektriksel; heyecan veya ürperme veren. electric blue çelik mavisi. electric chair elektrikli sandalye. electric eel Güney Amerika nehirlerine mahsus elektrik saçan bir çeşit iri yılan balığı, zool. E.
2. anlamı elektrikle ilgili. elektriksel. elektrikli. çok heyecanlı.

Electric

Electric İngilizce anlamı ve tanımı

Electric anlamları

  1. (noun) A nonconductor of electricity, as amber, glass, resin, etc., employed to excite or accumulate electricity.
  2. (a.) Alt. of Electrical

Electric tanım:

Kelime: elec·tric
Söyleniş: i-'lek-trik, E-
İşlev: adjective
Kökeni: New Latin electricus produced from amber by friction, electric, from Medieval Latin, of amber, from Latin electrum amber, electrum, from Greek Elektron; akin to Greek ElektOr beaming sun
1 or elec·tri·cal /-tri-k&l/ : of, relating to, or operated by electricity
2 : exciting as if by electric shock an electric performance an electric personality ; also : charged with strong emotion the room was electric with tension
3 a : ELECTRONIC 3a b : amplifying sound by electronic means -- used of a musical instrument an electric guitar
4 : very bright electric blue electric orange
- elec·tri·cal·ly /-tri-k(&-)lE/ adverb

Electric ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Electrical, Galvanic, Galvanizing,

Electric

İngilizce Electric kelimesinin İspanyolca karşılığı.
adj. eléctrico

Electric

İngilizce Electric kelimesinin Fransızca karşılığı.
adj. électrique, activé électriquement; qui produit de l'électricité

Electric

İngilizce Electric kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. elektrisch n. Licht oder Gefährt durch Elektrizität betrieben; elektrisches Zubehör

Electric

İngilizce Electric kelimesinin İtalyanca karşılığı.
agg. elettrico; teso; elettrizzato, eccitato

Electric

İngilizce Electric kelimesinin Portekizce karşılığı.
adj. elétrico s. veículo movido por eletricidade; luz elétrica; aparelho elétrico

Electric

s. elektrik, elektro, elektrikli, heyecan verici, gerilimli

Electric

İngilizce Electric kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
bn. elektrisch

Electric

adj. operating on electricity, activated by electricity, produced by electricity n. light or vehicle operating on electricity; electrical equipment

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Electric ilgili konular