Elektrik��I

Elektrikli araç

Elektrikli araç veya elektronik taşıt elektrik enerjisiyle şarj edilen piller aracılığıyla çalışan araçlardır.

transistör

Elektriki titreşimler meydana getirebilen, elektrik akımını yükselten, dedeksiyon ve modülasyon yapabilen umûmiyetle kristalli triyot denilen, yarı iletken malzemeden mamul elektronik devre elemanı. Bir elektron tüpünün yapabildiği bütün işlemleri gecikme...

Elektriki Alan

Elektriki Alan Alm. Elektrisches Feld (n), Fr. Champ (m) êlectrigue, İng. Electric field. Elektriki kuvvetlerin hüküm sürdüğü, tesirlerinin geçerli olduğu alan. Bir elektrik yükünün civarında başka bir elektrik yüküne kuvvet tesir ediyorsa, orada elektrik...

elektrikçi

Elektrik tesisatçısı veya Elektrikçi, yapıların içine ya da dışına elektrik tesisatını döşeyen, elektrikli aydınlatma, ısıtma ve haberleşme tertibatının montaj ve onarımını yapan meslek grubudur.

Elektron

Elektron, en küçük eksi elektrik yüküne sahip temel parçacık. Elektron kelimesi amberin Yunancadaki ismidir. Eski Yunanda, amberi ovuşturunca statik elektrikle yüklendiği biliniyordu.

Amplifikatörler

AMPLİFİKATÖRLER Alm. Verstärker (m), Fr. Amplificateur, İng. Amplifier. Girişine uygulanan elektriki işareti (sinyal) yükselten elektronik devreler. Burada yükseltece uygulanan işaretler, mikrofonun elektriğe çevirdiği ses, pikabın çevirdiği basınç değişi...

Elektrik-elektronik

Elektronik, Elektrik akımının madde üzerindeki davranışını inceleyen bilim dalıdır. Özellikle serbest elektronların (valans elektron) denetimini konu alır.

Elektrikli uçak

Elektrikli uçak, elektrik enerjisiyle çalışan bir uçaktır. Elektrikle çalışan model uçaklar 1970'lerden beri uçmaktadır. O tarihten bu yana, 21. yüzyılda

İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi dekanları listesi

Üniversitesi'nin kuruluşundan bugüne İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi'nde dekanlık yapmış akademisyenlerin listesidir. İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi8 Kasım 2011

elektrostatik

Elektrostatik Alm. Elektrostatik (f), Fr. Electrostatique, İng. Electrostatics. Durgun elektrik yüklerini ve etkilerini inceleyen ilim. Elektrik yüklü cisimlerin meydana getirdiği elektriki alan, cisimlerin bu alan içindeki durumları, birbirine tesirleri...