--}}

Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Elektrik Üretim Anonim Şirketi, Türkiye'nin genel enerji ve ekonomi politikasına uygun olarak, elektrik üretim faaliyetlerinde bulunmak amacıyla teşkil edilen kamu kuruluşu niteliğindeki, %100 hissesi hazineye ait bir şirkettir.

Elektrik Üretim Anonim Şirketi, Türkiye`nin genel enerji ve ekonomi politikasına uygun olarak, elektrik üretim faaliyetlerinde bulunmak amacıyla teşkil edilen kamu kuruluşu niteliğindeki, %100 hissesi hazineye ait bir şirkettir. Türkiye`deki elektrik üretiminin büyük bir kısmını karşılamaktadır.

EÜAŞ, üretiminin tamamını TEİAŞ isimli başka bir kamu şirketine satmaktadır. Başlıca tedarikçileri; TKİ, BOTAŞ, TTK ve POAŞ dır. Şirketin elindeki termik santrallerin çoğu ekonomik ömrünü tamamlamıştır. Bu santrallerin çoğu dünya standartlarının altında verime, düşük kapasite kullanım oranına ve kötü emisyon değerlerine sahiptir. Bu durumun başlıca sebebi, hükumet politikaları gereği, enerji sektörünün özelleştirilmesi planından hareketle, gerekli rehabilitasyonler için yatırım izni verilmemesidir.

Şirketin elindeki hidroelektrik ve kojenere tesisler, kömür santrallerine oranla daha bakımlı ve verimli durumdadır.

Kuruma ait başlıca Termik Santraller ve Hidrolik Santraller aşağıdadır:``Ayrıca Bakınız : Türkiyedeki Enerji Santralleri``

Linkler

Kurumun resmi web sitesi:

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Elektrik Üretim Anonim Şirketi
Elektrik Üretim Anonim Şirketi