Elektrik Akımı

Elektrik akımı, en kısa tanımıyla elektron hareketidir. Bir iletken üzerinden birim zamanda geçen elektron sayısını gösterir. Birimi Amper'dir (kısaltması A) ve genelde I ile ifade edilir. Başka bir anlatımla elektriksel yükün zamana göre türevidir. Metal atomlarının en dış yörüngesindeki elektronlar, gerilim adı verilen elektromotor kuvvet yani yüklerin birbirini itmesi veya çekmesi etkisiyle, atomdan atoma geçmek suretiyle yer değiştirirler.

Bir yerde bir olay olması için o anda yada daha önceden orada o olayın sonucunu sağlayacak ana koşulların hazır olası gerekmektedir. Elektrik akımı, en kısa tanımıyla elektron hareketidir. Bir iletken üzerinden birim zamanda geçen elektron sayısını gösterir. Birimi Amper'dir (kısaltması A) ve genelde I ile ifade edilir. Başka bir anlatımla elektriksel yükün zamana göre türevidir. Metal atomlarının en dış yörüngesindeki elektronlar, gerilim adı verilen elektromotor kuvvet yani yüklerin birbirini itmesi veya çekmesi etkisiyle, atomdan atoma geçmek suretiyle yer değiştirirler.

Örneğin bir arabanın hareket etmesi için mutlaka benzininin olması gerekmektedir. Bir lambanın yanması için mutlaka elektrik gerekmektedir. Elektrik devrelerinde akım akması için mutlaka voltaj gerekmektedir. Türkçe de gerilim ve voltaj aynı anlamda kullanılmaktadır. Bir gerilim kaynağı elektrik devrelerinde akım akmasını sağlar. Gerilim kaynağını bir barajın arkasındaki su kütlesi olarak düşünülebilir. Gerilimin bir de yönü vardır. Buradaki yön sağ, sol aşağı yukarı olmayıp zamana göre (burada çok kısa zaman aralıkları düşünülmelidir) voltaj değerinin artması, azalması, eksi olması, artı olmasıdır. Yani zamana göre değişken olmasıdır. Bir gerilim kaynağının ürettiği gerilim böyle değişkense ona (AC) alternatif gerilim kaynağı denir.

Örneğin evlerimizdeki prizlerden sağladığımız elektrik alternatif elektriktir. Bir gerilim kaynağının ürettiği gerilim zamana göre değişmiyorsa buna da (DC) doğru gerilim kaynağı denir. Örnek olarak pilleri, aküleri düşünebilirsiniz.

Akım, adından da anlaşılacağı gibi bir hareket bildirir. Bunu sosyal hayatta da kullanırız. Efendim trafik akmıyor. Cereyanda kaldım boynum tutuldu. Yanlış cereyandaki gençlerimizi kurtaralım! Görüldüğü gibi akım, bir harekettir. Elektrikteki hareket, elektronların bir yerden başka bir yere gitmeleri ile olur. Aynı gerilim anlatımında olduğu gibi akımında değişken olanı (AC) ve doğru olanı (DC) vardır.

Elektrik akımı olabilmesi için yani elektronların harekete geçebilmesi için yukarıda da söylediğim gibi mutlaka bir gerilim şarttır.

Gerilim, bir barajın arkasındaki su ise akımda baraj çıkışındaki borulardan akan su gibidir. Akımın yönü aslında elektronların yönü olarak bilinmesine karşın, yani elektronca zengin olan eksi uçtan artı uca akmasına karşın pratikte artı uçtan eksi uca doğru olarak aktığı kabul edilir. Bunun sebebi formüllerde bolca eksi işareti yazmaktan kaçınmaktan başka bir şey değildir.

Bilindiği gibi matematikte, eğer bir sayının ya da bir değişkenin önünde işaret yoksa o artı değer taşır. Aşağıdaki şekilde her iki akım yönü de gösterilmiştir.

Gerilim, akım ve direnç elektrikte sembollerle tanımlanmaktadır. Gerilim için V, Akım için I ve Direnç içinde R kullanılmaktadır. Birimleri ise Gerilim için (V) Volt, Akım için (A) Amper ve Direnç için ise ohm yada W sembolü kullanılmaktadır.

Bir elektrik devresinin bir noktasında, giren akım çıkan akıma eşittir.

Görüşler

 • misafir Avatar
  misafir - 4 yıl önce
  AC akım ve gerilim elektron hareketleriyle olusur demissiniz peki +sinus kısmı elektronların ileri hareketi -sinus geri hareketi diye bilirmiyiz

 • misafir Avatar
  misafir - 4 yıl önce
  Elektrik akımı, en kısa tanımıyla elektron hareketidir. Bir iletken üzerinden birim zamanda geçen elektron sayısını gösterir. Birimi Amper'dir (kısaltması A) ve genelde I ile ifade edilir

 • misafir Avatar
  misafir - 4 yıl önce
  GÜZEL OLMUŞ AMA BEN FEN ÖĞRETMENİYİM YANİ BİRAZ DAHA GÜZEL OLABİRDÜ .İBRAHİM AYDOĞDU FEN HOCASI (23 YAŞINDA BEKAR )

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Elektrik Akımı
elektrik akımı