Elektrik akısı, elektrik alanının akısıdır. Elektrik akısı, bir yüzeyden geçen elektrik alan çizgilerinin sayısıyla doğru orantılıdır. Çok küçük bir ''dA'' alanındaki ''d\Phi_E\,'' elektrik akısı şu şekilde hesaplanır:

Elektrik akısı

Elektrik akısı, elektrik alanının akısıdır. Elektrik akısı, bir yüzeyden geçen elektrik alan çizgilerinin sayısıyla doğru orantılıdır. Çok küçük bir dA alanındaki d\Phi_E\, elektrik akısı şu şekilde hesaplanır: : d\Phi_E = \mathbf \cdot d\mathbf Burada E yüzeye dik olan elektrik alanıdır. Bir S yüzeyinden geçen elektrik akısı dA alanlarının toplanmasıyla elde edilir: : \Phi_E = \int_S \mathbf \cdot d\mathbf d'''A'; büyüklüğü yüzeyin alanına eşit, yönüyse yüzeye dik olan vektördür. Elektrik alanı vektörüyle, d''A vektörü arasında skaler çarpım olduğundan manyetik akının büyüklüğü şu şekilde yazılır: :\Phi_E=EAcos\theta \theta: yüzeyle elektrik alanı arasındaki açı) Gauss yasasına göre kapalı bir yüzeyden geçen net elektrik akısı yüzey alanından bağımsızdır ve sadece alanın çevrelediği yükle orantılıdır: :\Phi_E = \oint_S \mathbf \cdot d\mathbf = \frac QS kapalı yüzeyin içinde kalan net yük, ε0 boşluğun yalıtkanlık sabitidir.Bu yasa klasik elektromanyetizmayı açıklayan dört Maxwell denklem biridir. Elektrik akısının SI birimi Volt metredir. ==İlgili makaleler== *Manyetik akı

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar