Elektrik santralleri

Elektrik santralı, elektrik üretecek bir fabrikayı meydana getiren tesislerin tümü.
Bir elektrik santralı, jeotermik, hidrolik, nükleer, termik, rüzgâr ve gelgit enerjileri gibi değişik doğal enerjiler kullanan motorların çalıştırdığı alternatörlerle elektrik üretir.

Elektrik santralleri

Elektrik santralleri ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Elektrik santrali

İlgili konuları ara

Yanıtlar