Elektriki Alan

Kısaca: Elektriki Alan Alm. Elektrisches Feld (n), Fr. Champ (m) êlectrigue, İng. Electric field. Elektriki kuvvetlerin hüküm sürdüğü, tesirlerinin geçerli olduğu alan. Bir elektrik yükünün civarında başka bir elektrik yüküne kuvvet tesir ediyorsa, orada elektrik alanının mevcudiyetinden söz edilir. Bir elektrik yükünün meydana getirdiği elektrik alanının içinde bulunan başka bir statik elektrik yüküne tesir eden kuvvet ne kadar büyükse elektrik alan da o kad ...devamı ☟

Elektriki Alan Alm. Elektrisches Feld (n), Fr. Champ (m) êlectrigue, İng. Electric field. Elektriki kuvvetlerin hüküm sürdüğü, tesirlerinin geçerli olduğu alan. Bir elektrik yükünün civarında başka bir elektrik yüküne kuvvet tesir ediyorsa, orada elektrik alanının mevcudiyetinden söz edilir.

Bir elektrik yükünün meydana getirdiği elektrik alanının içinde bulunan başka bir statik elektrik yüküne tesir eden kuvvet ne kadar büyükse elektrik alan da o kadar şiddetlidir. Alan şiddetini bulmak için, alanın içindeki pozitif birim yüke tesir eden kuvvet tesbit edilir. Bu kuvvet, alan şiddeti olarak kabul edilir. Yani yüke belli bir kuvvet etki ediyorsa, bu yükün birim miktarına tesir eden kuvvet, alanın şiddetini göstermektedir. Alan şiddeti bir kuvvet olduğundan bir vektörle gösterilir. Yani bir noktadaki alan şiddetinin belirli bir büyüklüğü ve yönü vardır.

Bir Q yükünün meydana getirdiği elektrik alan içinde ve Q yükünün bulunduğu noktadan r mesafedeki Q’ yüküne tesir eden kuvvet F = (k.Q.Q’)/r2 formülü ile hesaplanır. Q’ yükünün bulunduğu noktadaki elektrik alan şiddeti birim pozitif yüke tesir eden kuvvet olduğundan, F formülünde Q’ yerine (+1) koymak veya F’i Q’ye bölmek suretiyle alan şiddeti bulunabilir. Buna göre alan şiddeti, E= F/Q’= (k.Q)/r2 şeklinde hesaplanır (k: sabit katsayı).

Birbirine yakın birden fazla elektrik yükünün bir noktadaki elektriki alan şiddetini veya bu noktadaki başka bir yüke yapacakları kuvvet etkisini bulmak için, her bir yükün o noktadaki alan şiddeti veya kuvvetleri hesaplanır. Vektörel olarak toplamları alınır.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.