Elektromanyetik

Kısaca: Elektrik kuvveti, yüklü iki parçacığın birbirini ittiği (yükleri aynı işaretli ise) ya da bibrirlerini çektiği (yükleri zıt işaretli ise) kuvvettir. ... ...devamı ☟

elektromanyetik
Elektromanyetik

Elektrik kuvveti, yüklü iki parçacığın birbirini ittiği (yükleri aynı işaretli ise) ya da bibrirlerini çektiği (yükleri zıt işaretli ise) kuvvettir.

Manyetik kuvvet , elektrik yüklü bir parçacığın manyetik alandan geçerken üzerine etki eden kuvvettir. Bir manyetik alan , bir sarmalın sarımlarında dolaşan elektron örneğinde olduğu gibi , elektrik yüklü parçacıklar hareket ettiğinde ortaya çıkar.

Elektrik kuvveti ve manyetik kuvvet birbirlri ile ilişkilidir. James Clerk Maxwell , 1873'de elektrik ve manyetik kuvvet alanlarının uyduğu eksiksiz denklemleri bulmayı başardı ve böylece günümüzde elektromanyetizma denilen kuramı elde etmiş oldu.

Elektromanyetik kuvvetin temel parçacıklara etki ederken gösterdiği özellikler şu şekilde sıralanabilir.

  • Kuvvet , elektrik yükü üzerine evrensel bir şekilde etkir.
  • Kuvvet , çok büyük bir menzile sahiptir (manyetik alanın yıldızlarası etkisi vardır).
  • Kuvvet oldukça zayıftır. Kuvvetin şiddeti , elektron yükünün karesinin 2hc(2 x Planck sabiti x ışık hızı)'na bölümüne eşittir. Bu oran yaklaşık 1/137,036 dır.
  • Bu kuvvetin taşıyıcısı , durgun kütlesi sıfır , spini 1 olan ve foton denilen bir parçacıktır. Fotonun kendisinin elektrik yükü yoktur.

    Tarihçe

    Tarihte elektrik ve manyetizmanın ilk etkileri Çinliler ve Yunanlar tarafından incelenmiştir. Yunanlar bir parça kehribarın sürtüldüğünde bazı nesneleri çektiğini gözlemlemiştir. (Elektron kelimesi kehribarın yunanca karşılığından türemiştir). Daha sonra Oersted, Coulomb, Ampere, Biot, Savart ve Gauss'un teorik ve deneysel çalışmalarıyla elektrik ve manyetizma ile ilgili gelişmeler sağlanmıştır. Deneysel açıdan elektrik ve manyetizmaya en büyük katkının Michael Faraday tarafından yapıldığı söylenebilir. Bütün bu bilim adamlarınca biriktirilen bilgiler James Clerk Maxwell tarafından dört denklem altında toplanmıştır. Bu denklemler Maxwell denklemleri olarak bilinir ve kuantum fiziği öncesi bilinen bütün elektrik ve manyetik görüngüleri açıklamaktadır.

elektromanyetik

Elektromanyetiği bulunan veya bununla ilgisi olan.

elektromanyetik

Türkçe elektromanyetik kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. electromagnetic, pertaining to electromagnetism, pertaining to magnetism produced by electrical currents

elektromanyetik

elektromanyetizması olan ya da elektromanyetizma ile ilgili bulunan.

elektromanyetik

Türkçe elektromanyetik kelimesinin Almanca karşılığı.
elektromagnetisch

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Elektromanyetik Kuvvet
3 yıl önce

Elektromanyetik kuvvet, elektrik yüklü bir parçacığın manyetik alandan geçerken üzerine etki eden kuvvettir. Bir manyetik alan, bir sarmalın sarımlarında...

Elektromanyetik Kuvvet, 1873, Ampere, Carl Friedrich Gauss, Coulomb, Elektrik, Elektromanyetizm, Elektromanyetizma, Elektron, Fizik, Foton
Elektromanyetik radyasyon
3 yıl önce

Elektromanyetik radyasyon, elektromanyetik ışınım, elektromanyetik dalga ya da elektromıknatıssal ışın (genellikle EM radyasyon veya EMR olarak kısaltılır)...

Elektromanyetik ışın, Atom, Enerji, Foton, Frekans, Gama ışınları, Işık, Işık hızı, Kütle, Madde, Molekül
Elektromanyetik spektrum
3 yıl önce

Elektromanyetik tayf veya elektromanyetik spektrum (EMS), evrenin herhangi bir yerinde fizik kurallarınca mümkün kılınan tüm elektromanyetik radyasyonu...

Elektromanyetik tayf, Planck sabiti, Uydu bantları
Elektromanyetik Darbe
3 yıl önce

Elektromanyetik darbe (İngilizce: Electromagnetic pulse, EMP), bazen geçici bir elektromanyetik bozulma olarak da adlandırılır. Kısa bir elektromanyetik...

Elektromanyetik indüksiyon
6 yıl önce

Elektromanyetik indüksiyon, değişen bir alana maruz kalmış bir iletkenin üzerindeki potansiyel fark (voltaj) üretimidir. Keşfi 1831 yılında Michael Faraday...

Elektromanyetik Aşırı Duyarlılık
3 yıl önce

Elektromanyetik alanlara atfedilen idiopatik çevresel intoleransı (İÇİ), varsayılana göre elektromanyetik alanlara (EMA) maruz kalındığında oluşan semptomları...

Elektromanyetik Birimler
6 yıl önce

Elektromanyetik birimler fiziğin elektromanyetik dalında kullanılan birimlerdir. Fiziğin bütün dallarında çeşitli nicelikler (büyüklükler, quantity) kullanılır...

Elektromanyetik kalkanlama
6 yıl önce

Elektromanyetik kalkanlama, elektromanyetik dalgaların yansıtılması soğrulması ve saçılması prensipleri ile belirli bir alana girmemesi veya belirli bir...