Elektromiyografi

Kısaca: Nörolojide, kasa uygulanan iğne-kayıt elektrodlarıyla, kas fonksiyonuna ilişkin değerli bilgiler elde edilmektedir. Psikiyatride ise, cildin altındaki kas kütlelerinin aktivitesini araştırmak amacıyla yüzeysel elektrodlar kullanılmaktadır. Kas aktivitesi hem anksiyöz, hem de depressif hastalarda yüksek bir düzeydedir. ...devamı ☟

Elektromiyografi Alm. Elektromiographie (f), Fr. Electromiographie (f), İng. Electromiography. Kasların elektriki potansiyellerinin uygun elektrotlarla toplanıp, bir amplifikatöre iletilmesi ve amplifikatörde bu sinyallerin birkaç milyon defa büyütülüp gözle incelenecek şekilde katod ışınlı tüpe, kulakla işitilecekse odio sistemine geçirilmesi.

Nörolojide, kasa uygulanan iğne-kayıt elektrodlarıyla, kas fonksiyonuna ilişkin değerli bilgiler elde edilmektedir. Psikiyatride ise, cildin altındaki kas kütlelerinin aktivitesini araştırmak amacıyla yüzeysel elektrodlar kullanılmaktadır. Kas aktivitesi hem anksiyöz, hem de depressif hastalarda yüksek bir düzeydedir. Bu teknik ayrıca gevşeme terapisinin etkinliğini değerlendirmek için de kullanılmaktadır.

İnsanda kas aksiyon potansiyellerini ilk kaydeden kişi Dubois Reymond (1851) olmuştur. 1912’de katod ışınlı tüpün bulunuşuyla gerçek anlamda elektronöro-miyografi başlamıştır. (Elektromiyografi ve elektronöro-miyografi de denilir.) 1929’da Adrian ve Bronk coaxial iğne elektrodu bularak evvelce hep uygulanagelindiği gibi, geniş kas kitlesinin elektriki faaliyetini değil, birkaç kas lifinin bioelektrik aktivitesini takib etmek imkanını geliştirmişlerdir. Gelişmeler devam etmiş ve halen özel kameralar aracılığı ile katod tüpde gözlenen sinyalleri istenildiğinde kaydedebilen teknikler kullanılmaktadır.

Elektrotlar iki çeşittir. İğne elektrotlar ve yüzeysel elektrotlar. İğne elektrodların içinde çevre ile izole edilmiş ince bir tel vardır. Bu telin sadece uç kısmı açıktır. Aktif elektrod olarak çalışan kısım sadece bu açıkta kalan uç kısımdır ve alanı 1 mm2’yi geçmez. Bazılarının içinde iki tel bulunabilir. Yüzeyel elektrodlar ise, çoğunlukla 70 mm2’nin altında bir çift kalay levhadır.

Deri, alkol-eter karışımıyla temizlendikten sonra, yüzeysel elektrotlar, elektrolitik bir macun aracılığı ile deriye yapıştırılır. Yüzeysel elektrotlar geniş bir alanın potansiyellerini toplayıp kaba ve genel bir bilgi verirler.

Elektromiyografik inceleme üç basamakta yapılır: Kas istirahat durumundayken, yarı kasılma durumundayken ve tam kasılma halinde iken.

Hastalıklı kas üzerinde yapılan bu tetkik neticesinde, kastaki rahatsızlığın kasın bizzat kendinden mi, yoksa sinirinden mi olduğu anlaşılır. Eğer sinir çalışmıyorsa sebebinin beyinden mi veya çevresel faktörlerden mi olduğu da anlaşılır. Nöroloji biliminde uygulama alanı bulunan bu tetkik daha çok felç ve kas erimeleri durumunda kullanılır.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Alt motor nöron
3 ay önce

bulgular, üst motor nöron lezyonundaki (ÜMNL) bulgulara zıttır. ÜMNL, elektromiyografi potasiyelleri, fasikülasyon, felç, zafiyet ve çizgili kasın nörojenik...

Aksonotmezis
3 ay önce

deri ve kan damarlarını donatır. EMG'deki değişikliker: Elektromiyografi (EMG), elektromiyograf cihazı kullanarak çizgili kaslardaki elektriksel aktiviteleri...

Motor birim
3 yıl önce

farklı yol vardır: Mekansal iyileştirme ve oran kodlama. Elektromiyografi (Elektromiyografi) kullanarak kas aktivasyonunun nöral stratejileri ölçülebilir...

Korkut Yaltkaya
3 yıl önce

bursu ile Kopenhag Üniversitesi Klinik Nörofizyoloji Laboratuvarında elektromiyografi konusunda çalıştı. 1971 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde...

Korkut Yaltkaya, 1938, 2001, 23 Aralık, 27 Mayıs, Akdeniz Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Antalya, Danimarka, Nöroloji, Türkiye
Guillain-Barré sendromu
3 ay önce

dönemi:. Uzun sürebilir; hastalığın toplam süresi 1 yıla uzayabilir. Elektromiyografi (EMG), sinir iletimi çalışmaları ve beyin-omurilik sıvısı (BOS) incelemesi...

Guillain-Barrİ© sendromu, 1859, 1916, 1976, Akson, Akut enflamatuvar demiyelinize edici polinöropati, Akut idiyopatik polinörit, Akut idiyopatik poliradikülonörit, Ayak, Ağrı, Ağız
Amyotrofik lateral skleroz
3 ay önce

yapılarak hastalığın niteliği anlaşılabilmektedir.Bu testlerden biri de elektromiyografi (EMG)'dir. Bu yöntem kasların elektriksel aktivitesini kaydeden özel...

Amyotrofik lateral skleroz, Amyotrofik lateral skleroz
Psikofizyoloji
4 ay önce

kalp hızı değişkenliği, HRV; vazomotor aktivite), kas aktivitesi (elektromiyografi, EMG), düşünce ve duygu ile gözbebeği çapındaki elektrogastrogram (EGG)...