Elektronegatif

Kısaca: Elektronegatiflik, kimya da bağ yapımı kullanılan elektronların bağı oluşturan atomlar tarafından çekilme gücüdür. Klor gibi dış enerji seviyeleri hemen hemen tamamen doldurulmuş atomlar güçlü elektronegatiftirler ve kolaylıkla elektron alırlar. ...devamı ☟

Düzenle|Mayıs 2007 bir atomun elektronegativesi elektrona olan ilgisiyle ölçülür.elektron ilgisi katılan elektronu atomun çekme gücüdür.elektronegetiflik ise kimyasal bir bağda atomun elektron çekme yeteneği olarak tanımlanabilir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Elektronegatiflik
3 yıl önce

enerji seviyeleri hemen hemen tamamen doldurulmuş atomlar güçlü elektronegatiftirler ve kolaylıkla elektron alırlar. Buna karşın sodyum gibi dış seviyeleri...

Elektronegatiflik, Atom, Elektron, Kimya, Klor, Sodyum, Taslak
Brom
3 yıl önce

bileşikleri, sanayide ve laboratuvarda geniş kullanım alanına sahiptir. Elektronegatif yapısı nedeniyle, brom elektropozitif elementlerle kolayca tuz oluşturur...

Brom, 1826, Aktinyum, Altın, Alüminyum, Amerikyum, Antimon, Argon, Arsenik, Astatin, Atom numarası
Hidrojen bağı
3 yıl önce

veya flor gibi elektronegatif bir atoma bağlı hidrojenin kısmi artı yükle yüklenmesi sonucu, başka veya aynı moleküldeki elektronegatif atom ile yaptığı...

Hidrojen bağı, Nitrojen, Oksijen, Elektronegatiflik, Atom, Taslak, Kimya, Flor, Hidrojen, İyonik bağ, Kovalent bağ
Karbonil grubu
3 yıl önce

ve eterdeki C-O bağından daha polardır. Bu durum, pi elektronlarının elektronegatif oksijen atomu tarafından, C-O bağındaki sigma elektronlarına göre daha...

Karbonil grubu, Aldehit, Atom, Karbon, Keton, Kimya, Molekül, Oksijen, Taslak
Henri Moissan
3 yıl önce

yapılmasına yol açtı. 1893 yılında sunî elmas elde etmeyi denedi. 1895'te, en elektronegatif element olan flor ve bir soy gaz olan argon arasında kimyasal tepkime...

Henri Moissan, 1852, 1886, 1892, 1893, 1900, 1906, 1907, 20 Şubat, 28 Eylül, Adolf von Baeyer
Karboksilik asit
3 yıl önce

kararlılığı ile açıklanabilir. Karboksilik asitlerin asitliği, iki elektronegatif oksijen atomunun O-H bağını çevreleyen elektron bulutunun şeklini bozarak...

Karboksilik asit, Akrilik asit, Aldehit, Alkil, Alkol, Amid, Amin, Amino asitler, Anyon, Asetik asit, Benzen
Karboksilat
3 yıl önce

grubunun deprotonasyonundan kalan negatif yük, bir rezonans yapıdaki iki elektronegatif oksijen arasında yeniden konumlandırılır. Bu yeniden konumlandırma iki...

Karboksilik asit, Akrilik asit, Aldehit, Alkil, Alkol, Amid, Amin, Amino asitler, Anyon, Asetik asit, Benzen
Amit
3 yıl önce

amitler gene de tepkimeye girebilirler, genelde eğer karbonil atomuna bir elektronegatif atom saldırınca karbonil çift bağı kırılır ve tetrahedral bir ara bileşik...