Elektronik beyin 1950-1970'li yıllarda ülkemizde bilgisayar yerine kullanılan sözcük.

Elektronik beyin

Elektronik beyin 1950-1970'li yıllarda ülkemizde bilgisayar yerine kullanılan sözcük.

Elektronik elemanlar ile yapılan bilgisayarların, dünyada ve ülkemizde pek yaygın olmaması ve işlevlerinin bilinmemesi 50'li yıllarda bilgisayarlar daha çok bilim kurgu unsurlar olarak algılanmışlardır.

1960 yılında o zamanki adı ile Karayolları Umum Müdürlüğü'ne satın alınan elektronik beyin gerçek anlamda ülkemizde kullanılan ilk bilgisayar olmuştur. 1960'lı yılların ortalarında bilgisayar kullanımı yaygınlaşmış, ülkemizdeki bilgisayar sayısı 50-60 civarına ulaşmıştır. Bu dönemde bilgisayar elektronik beyin'in yanısıra; kompüter, kompitör, hesaplama ve maluti değerlendirme sistemi" gibi ilginç ve kişiye göre değişen adlarla anılmıştır.

İlerleyen yıllarda artan bilgisayar sayısı ortak bir adlandırma biçimi bulunmasını gerekliliğini doğurmuştur. Adlandırma karmaşası, 1969 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde çalışmakta olan Aydın Köksal'ın, gereksinim duydukları bilgisayarı kiralamak için gazeteye verilen bir ilanda bilgisayar sözcüğünü ilk kez kullanmasına kadar devam etmiştir.

Bilgisayar sözcüğü dönemin birçok kullanıcısı tarafında hemen benimsenmiş, bir kesimden de uzun sürecek tepkiler almıştır. 80'li yıllarda kişisel bilgisayarların yaygınlaşması ile günlük dile giren bilgisayar kelimesi, toplumun büyük bölümü tarafından benimsenerek eski adlandırma biçimlerinin yerini kesin olarak almıştır.

İlgili konuları ara

Yanıtlar