Elif (Harf)

Kısaca: Elif ( ا ) Arap alfabesi'nin ilk harfi. İbranice muadili alef harfidir. Ebced hesabındaki değeri 1 dir. Kamerî harflerdendir. ...devamı ☟

Elif (harf)
Elif (harf)

Elif ( ا ) Arap alfabesi'nin ilk harfi. İbranice muadili alef harfidir. Ebced hesabındaki değeri 1 dir. Kameri harflerdendir. Yazılış Elif harfi sadece sağdan bitişebilen bir harftir. Kendisine sol taraftan bir harf bağlanamaz. Ayrıca Hemzenin bineği olan harflerdendir (diğerleri Vav ve Ye) . Uzun okutucu harflerden olup (diğerleri Vav ve Ye) kendinden önce gelen sessiz harfi kalın veya inceliğine göre "a" ile "e" arasında bir sesle uzatır. Mahreç - Fonetik Elif harfi (harekeli iken Hemze) harekesine göre a ile e, ı ile i veya u ile ü arasında sesler veren bir harftir. Sesin çıkış noktası yani mahreci gırtlak köküdür. Hemze, ses telleri kapanıp şiddetli açılarak çıkarılan sert bir sestir. Yalın halde a ile e arasında bir ses vermektedir. Ağız Türkçedeki e sesi çıkarılırken açıldığından biraz fazla açılırsa, bu ses doğru olarak çıkarılmış olur. Elif harfi Kesra harekesi ile ı ile i arasında, Fetha ile a ile e arasında, Damme ile u ile ü arasında bir ses verir. Elif harfi kelimenin kökünde varsa hemze ile yazılır. Uzun okutucu olarak kullanıldığında bağlı bulunduğu harfi e sesinden a sesine doğru uzatarak okutur. Alef

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Elif
11 ay önce

Ünlü Elif Acehan Elif Ağca Elif Aybüke Yılmaz Elif Ayşe Durmaz Elif Batuman Elif Burgaz Elif Ceren Balıkçı Elif Ceylan Elif Cındık Elif Çakır Elif Çepni...

Alef (harf)
4 yıl önce

"elif" "evcil hayvan" demektir. Alef harfi tıpkı Ayin, Reş, He, ve Heth harfleri gibi dageş alamaz; ama bazı ender durumlarda Alef ve Reş harflerine dageş...

Alef (harf), Kiril alfabesi, Latin alfabesi, İbranice
Ayn (harf)
4 yıl önce

İbranice harf için bkz: Ayin (harf) Ayn ( ع ), Arap alfabesinin on sekizinci harfi. İbranice muadili Ayin harfidir. Ebced hesabındaki değeri 70'tir. Kamerî...

Hemze
11 ay önce

alfabesinde tek başına bir harf olmayıp elif harfinin harekeli hâlidir. Hemze tek başına yazılabileceği gibi genelde elif, vav ve ye harfleriyle birlikte...

A
1 yıl önce

erken yarı-uncial, uncial ve daha sonra yarı-uncial'dir. Arapçada A sesi ile Elif (ا) harfi ile gösterilir. Ayn (ع) ise gırtlaksı bir ses olup, kesinlikle...

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
Sad (harf)
11 ay önce

sesin karşılığı yoktur. Bu harfin çeşitli dillerdeki adı Tsad (Tsade) olarak bilinir. Sert ve dolgun bir S sesi verir. Bu harf Türkçede mevcut değildir...

Lam (harf)
11 ay önce

bir harf yoktur. Bunlar daha çok düzeltme işareti ile gösterilen sözcüklerde yer alırlar. Bu harfin yer aldığı kelimelerin tamamındaki L harfleri dilin...

Kaf (harf)
11 ay önce

gırtlağa yakın olarak çıkarılan ve gırtlaksı G'ye doğru kayan kalın K harfini gösterir. Örneğin: Qomşu (Komşu)... Bazı Türki dillerde ise yine kalın...