Elif (Harf)

Kısaca: Elif ( ا ) Arap alfabesi'nin ilk harfi. İbranice muadili alef harfidir. Ebced hesabındaki değeri 1 dir. Kamerî harflerdendir. ...devamı ☟

Elif (harf)
Elif (harf)

Elif ( ا ) Arap alfabesi'nin ilk harfi. İbranice muadili alef harfidir. Ebced hesabındaki değeri 1 dir. Kameri harflerdendir. Yazılış Elif harfi sadece sağdan bitişebilen bir harftir. Kendisine sol taraftan bir harf bağlanamaz. Ayrıca Hemzenin bineği olan harflerdendir (diğerleri Vav ve Ye) . Uzun okutucu harflerden olup (diğerleri Vav ve Ye) kendinden önce gelen sessiz harfi kalın veya inceliğine göre "a" ile "e" arasında bir sesle uzatır. Mahreç - Fonetik Elif harfi (harekeli iken Hemze) harekesine göre a ile e, ı ile i veya u ile ü arasında sesler veren bir harftir. Sesin çıkış noktası yani mahreci gırtlak köküdür. Hemze, ses telleri kapanıp şiddetli açılarak çıkarılan sert bir sestir. Yalın halde a ile e arasında bir ses vermektedir. Ağız Türkçedeki e sesi çıkarılırken açıldığından biraz fazla açılırsa, bu ses doğru olarak çıkarılmış olur. Elif harfi Kesra harekesi ile ı ile i arasında, Fetha ile a ile e arasında, Damme ile u ile ü arasında bir ses verir. Elif harfi kelimenin kökünde varsa hemze ile yazılır. Uzun okutucu olarak kullanıldığında bağlı bulunduğu harfi e sesinden a sesine doğru uzatarak okutur. Alef

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Elif
1 yıl önce

Ünlü Elif Acehan Elif Ağca Elif Aybüke Yılmaz Elif Ayşe Durmaz Elif Batuman Elif Burgaz Elif Ceren Balıkçı Elif Ceylan Elif Cındık Elif Çakır Elif Çepni...

Alef (harf)
5 yıl önce

"elif" "evcil hayvan" demektir. Alef harfi tıpkı Ayin, Reş, He, ve Heth harfleri gibi dageş alamaz; ama bazı ender durumlarda Alef ve Reş harflerine dageş...

Alef (harf), Kiril alfabesi, Latin alfabesi, İbranice
Ayn (harf)
5 yıl önce

İbranice harf için bkz: Ayin (harf) Ayn ( ع ), Arap alfabesinin on sekizinci harfi. İbranice muadili Ayin harfidir. Ebced hesabındaki değeri 70'tir. Kamerî...

Hemze
1 yıl önce

alfabesinde tek başına bir harf olmayıp elif harfinin harekeli hâlidir. Hemze tek başına yazılabileceği gibi genelde elif, vav ve ye harfleriyle birlikte...

A
1 yıl önce

erken yarı-uncial, uncial ve daha sonra yarı-uncial'dir. Arapçada A sesi ile Elif (ا) harfi ile gösterilir. Ayn (ع) ise gırtlaksı bir ses olup, kesinlikle...

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
Sad (harf)
1 yıl önce

sesin karşılığı yoktur. Bu harfin çeşitli dillerdeki adı Tsad (Tsade) olarak bilinir. Sert ve dolgun bir S sesi verir. Bu harf Türkçede mevcut değildir...

Lam (harf)
1 yıl önce

bir harf yoktur. Bunlar daha çok düzeltme işareti ile gösterilen sözcüklerde yer alırlar. Bu harfin yer aldığı kelimelerin tamamındaki L harfleri dilin...

Kaf (harf)
1 yıl önce

gırtlağa yakın olarak çıkarılan ve gırtlaksı G'ye doğru kayan kalın K harfini gösterir. Örneğin: Qomşu (Komşu)... Bazı Türki dillerde ise yine kalın...