Elips

Kısaca: Alm. Ellipse (f). Fr. Ellipse (m), İng. Ellipse. Verilen iki noktaya uzaklıkları toplamı sâbit olan noktaların geometrik yeri. Verilen bu iki noktaya “elipsin odakları” denir. Elips, aynı zamanda bir koni ile bir düzlemin ara kesitinden ibâret olan kapalı ikinci dereceden bir eğridir. ...devamı ☟

elips
Elips

Alm. Ellipse (f). Fr. Ellipse (m), İng. Ellipse. Verilen iki noktaya uzaklıkları toplamı sabit olan noktaların geometrik yeri. Verilen bu iki noktaya “elipsin odakları” denir. Elips, aynı zamanda bir koni ile bir düzlemin ara kesitinden ibaret olan kapalı ikinci dereceden bir eğridir.

Elips, şekli ve geometrik özellikleriyle çok eski yıllarda bile bilinmekteydi. Elips, sabit bir noktaya ve verilen bir doğruya uzaklıklarının oranı birden küçük bir sayıya eşit olan noktalarının geometrik yeridir. Denklemi x2+y2=a2 olarak verilen bir dairenin koordinatlarının b/a oranında büyütülmesiyle veya küçültülmesiyle elipsin denklemi, x2/a2+y2/b2=1 olarak bulunur. Elipsin 2a büyüklüğünde büyük (büyük ekseni) ve 2b büyüklüğünde küçük ekseni mevcuttur. Elips bunları çap kabul eden küçük ve büyük çemberleri arasında kalır.

büyüklüğü, elipsin dış merkezliği olarak isimlendirilir. Elips üzerindeki bir noktayı odaklarına birleştiren doğruların meydana getirdiği açının açı ortayları elipsin teğet ve normalini meydana getirir. Elipsin alanı pab’dir. Elipsin çevresi eliptik integral ve eliptik fonksiyonlar yardımıyla elde edilir. Yaklaşık olarak p(a+b) alınabilir. Elipsin çizilmesinde takip edilecek yollardan biri, odak noktalarını tesbit edilecek bir ipi bir kurşun kalem ucu ile gergin tutarak kalemi hareket ettirmektir.

Güneş sisteminde gezegenlerin yörüngeleri odaklarından birinde güneş bulunan birer elipstir. Çember elipsin özel bir şekli olarak düşünülebilir. Burada iki odak üst üste çakışmıştır.

elips

Osmanlıca elips kelimesinin Türkçe karşılığı.
Fr. Odaklar adı verilen sabit iki noktasından uzaklıkları toplamı sabit olan noktaların gösterdiği kapalı eğridir. Eğri ve kapalı bir geometrik şekildir. Karşılıklı iki tarafından genişlemiş bir çemberi andırır.

elips

Türkçe elips kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. ellipse

elips

bütün noktaların iki ayrı odağa uzaklıklarının toplamı birbirine denk olan kapalı eğri.

elips

Türkçe elips kelimesinin Fransızca karşılığı.
ellipse [la]

elips

Türkçe elips kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Ellipse

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

elips Resimleri

Elips
1 yıl önce

Geometride, elips (Yunanca ἔλλειψις elleipsis kelimesinden) bir koninin bir düzlem tarafından kesilmesi ile elde edilen düzlemsel, ikinci dereceden, kapalı...

Elips, Güneş sistemi, Odak, Eliptik fonksiyon, Eliptik integral
Amfitiyatro
1 yıl önce

gösteriler, gladyatör ve vahşi hayvan oyunları için kullanılan, daire ya da elips biçimli, yükselen tribünlerden oluşan bir kamu yapısıdır. Modern anlamdaki...

Amfitiyatro, Aspendos, Efes, Elips, Fransa, Latince, Roma, Tahta, Türkiye, İtalya, Colosseum
Ana eksen
5 yıl önce

Geometride ana eksen, elipslerin ve hiperbollerin tanımlanmasında kullanılan bir terimdir. Ana eksen, elipsler için merkezlerinden geçen en uzun kiriş...

Ana eksen, Elips, Geometri, Gökbilim, Matematik, Taslak, Yarıçap, Çember, Odak, Hiperbol
Alan
1 yıl önce

{675}}} · 0,1 Sekizgen A = Kenar2 · 2 · (1+ 2 {\displaystyle {\sqrt {2}}} ) Elips A = a Ekseni · b Ekseni Yamuk A = (a + c) · h · 0,5 Daire A = Yarıçap ·...

Alan, Daire, Kare, İœçgen, Yamuk, Dikdörtgen, Hektar, Ar
Yörünge
1 yıl önce

uyar. Bir gökcisminin etrafında dolanan bir cisim için bu koni kesiti bir elips, veya dışmerkezliğin sıfıra eşit olduğu özel durumda bir çember şeklindedir...

Yörünge, Astronomi Portalı, Ağırlık merkezi, Charon, Dışmerkezlik (gökbilim), Elips, Enberi, Fizik, Gezegen, Gökbilim, Isaac Newton
Konikler
1 yıl önce

taraflı koninin, düzlemle kesitinden meydana gelen eğriler. Bunlar, çember, elips, parabol ve hiperboldür. Çember, düzlemde sabit bir noktaya eşit uzaklıkta...

Konikler, Analitik geometri, Arşimet, Daire, Descartes, Elips, Euclid, Gezegen, Kepler, Koni, Parabol
Surinam bayrağı
5 yıl önce

yıllar arasında kullanılan bayrak beyaz zemin üzerine konumlandırılmış elips, elipsin üzerinde ise bulunan beş farklı renkli yıldızdan oluşmaktaydı....

Konik
1 yıl önce

olan cisimler Geometride, bir dönel koninin bir düzlemle arakesiti; daire, elips vb. konikler Volkan bilimde, ana bir kraterle sonlanan yanardağlar Tekstilde...

Konik, Daire, Elips, Geometri, Koni, Konikler, Krater, Volkan, Yanardağ, İplik, Masura